I byggbranschen är fuktskador ett vanligt och ofta kostsamt problem som kräver snabb och noggrann åtgärd. För att få insikt i hur dessa problem bäst hanteras, har vi pratat med Niklas Olsson, en erfaren snickare och projektledare vid Norlin Olsson AB, som specialiserat sig på vatten- och brandskador.

Vilka är de vanligaste typerna av fuktskador ni stöter på?

Niklas Olsson: ”I vårt arbete är det ofta läckage i kök som är boven. Köket är ett utrymme där mycket vatten används och intressant nog finns det inga krav på tätskikt eller brunn.”

Vilka konsekvenser kan uppstå om man inte åtgärdar fuktskador i tid?

Niklas Olsson: ”Att försumma fuktskador kan leda till omfattande och dyra reparationer längre fram. Dessutom, om det rör sig om en uppenbar försummelse, riskerar man att stå utan försäkringsersättning, vilket innebär att alla kostnader faller på ägaren.”

Hur börjar ni processen för att bedöma en fuktskada?

Niklas Olsson: ”Vi börjar alltid med att riva de organiska delar som är synligt påverkade och sedan genomföra en grundlig kontrollmätning av konstruktionen för att säkerställa skadans omfattning.”

Vilka åtgärder är mest effektiva för att hantera fuktskador?

Niklas Olsson: ”Förutom rivning och kontrollmätningar, är avfuktning en central del av processen. Det är också avgörande att åtgärda orsaken till skadan för att förhindra att problemet återkommer.”

Hur viktigt är det att adressera källan till problemet?

Niklas Olsson: ”Det är absolut kritiskt. Om man inte löser grundorsaken kommer problemet att återkomma. Försäkringsbolagen kan täcka den första skadan, men återkommande problem blir oftast ägarens ansvar.”

Norlin Olsson AB

Proffshjälp vid vattenskada

På vilka sätt kan ni som entreprenörer förhindra fuktskador?

Niklas Olsson: ”Genom utbildning och rådgivning hjälper vi våra kunder att förstå vikten av proaktiva åtgärder och att ibland kan det vara värt att investera mer i förebyggande åtgärder för att spara pengar på lång sikt.”

Hur samarbetar ni med försäkringsbolag för att underlätta skaderegleringen?

Niklas Olsson: ”Ett bra samarbete grundas i tydlig dokumentation och en genomtänkt åtgärdsplan. Detta underlättar försäkringsbolagets beslutsprocess och kan snabba på beslut om ersättningen till kunden.”

Fuktskador kan vara en huvudvärk för många fastighetsägare, men med rätt kunskap och stöd kan de hanteras effektivt. Tack vare Niklas Olssons expertis och råd kan vi få en bättre förståelse för hur man bäst hanterar och förebygger dessa problem.

Av byggeriet.nu

Möt vårt passionerade team av byggexperter – här för att guida dig mot byggdrömmen. Genom intervjuer och råd från branschproffs ger vi dig den kunskap du behöver. 🏗️👷‍♂️

Denna sida använder cookies. Läs mer om vad de används till i vår cookiepolicy.  Lär dig mer