Niklas Olsson är snickare och projektledare på Norlin Olsson AB, ett företag som specialiserat sig på att hantera byggutmaningar, inklusive svårupptäckta fuktskador. Vi träffade Niklas för att få hans insikter om hur man tidigt upptäcker och hanterar fuktskador.

Vad är de vanligaste tecknen på fuktskador?

Niklas börjar med att förklara att visuella förändringar i material som parkettgolv eller vägg- och takfärger ofta är tidiga varningstecken. Svällning, bubblor och missfärgningar kan alla vara indikationer på att något inte står rätt till. ”Det är viktigt att vara uppmärksam på dessa tecken eftersom de kan vara tidiga varningar om allvarligare problem,” säger han.

Hur kan man upptäcka fuktskador som inte är synliga för blotta ögat?

För de fuktskador som inte direkt kan ses, rekommenderar Niklas att använda en fuktindikator. ”En fuktindikator kan ge en mycket tidig indikation på fukt, vilket är avgörande för att kunna åtgärda problemet innan det eskalerar.”

Vilken skillnad finns det mellan vattenskador och fuktskador?

Niklas förklarar att även om termerna ofta används växelvis, så kan ett fuktproblem förvärras till en vattenskada om det inte åtgärdas i tid. ”En vattenskada är mer konkret och direkt synlig, medan ett fuktproblem kan vara mer generell och svårare att upptäcka initialt.”

Vilka risker finns med att ignorera fuktskador?

Att ignorera fuktskador kan leda till betydligt större problem, varnar Niklas. Strukturella skador på byggnaden och potentiellt hälsoproblem från mögel och röta är bara några exempel. ”Om skadorna inte åtgärdas i tid, kan även försäkringsbolaget neka ersättning på grund av försummelse,” tillägger han.

Norlin Olsson AB

Proffshjälp vid vattenskada

Hur kan man förebygga fuktskador?

Regelbunden kontroll och underhåll av alla vattenrelaterade installationer är avgörande. Niklas rekommenderar särskilt att kontrollera platser där läckage kan uppstå, som under diskbänkar eller i badrum. ”Genom att regelbundet inspektera och underhålla dessa områden kan du upptäcka problem innan de leder till större skador.”

Finns det metoder för att upptäcka fuktskador?

Ja, bekräftar Niklas. Traditionella fuktindikatorer finns det flera versioner av som kan upptäcka fukt på djupet av material, ofta utan att dessa är synligt skadade. ”Dessa verktyg är extremt användbara i byggnader där fukt kan dölja sig bakom ytskikt.”

Avslutningsvis betonar Niklas vikten av att vara proaktiv. ”Det är alltid billigare och enklare att förebygga än att åtgärda. Genom att ha regelbundna rutiner för kontroll och underhåll kan du skydda både din fastighet och din hälsa.”

Denna intervju med Niklas Olsson ger värdefulla råd och insikter för alla fastighetsägare och hyresgäster som vill skydda sina hem från de ofta dolda hoten som fuktskador innebär.

Av byggeriet.nu

Möt vårt passionerade team av byggexperter – här för att guida dig mot byggdrömmen. Genom intervjuer och råd från branschproffs ger vi dig den kunskap du behöver. 🏗️👷‍♂️

Denna sida använder cookies. Läs mer om vad de används till i vår cookiepolicy.  Lär dig mer