I en djupgående intervju med Niklas Olsson, snickare och projektledare på Norlin Olsson AB, utforskar vi de bästa sätten att förebygga fuktskador i bostäder och kommersiella fastigheter. Med sin gedigna erfarenhet ger Niklas Olsson värdefulla insikter och praktiska tips som kan hjälpa fastighetsägare och hyresgäster att undvika de kostsamma och ofta förödande konsekvenserna av fuktproblem.

De Vanligaste Orsakerna till Fuktskador

Niklas påpekar att läckage från hushållsapparater som diskmaskiner, kylar och frysar är bland de vanligaste orsakerna till fuktskador. Han betonar vikten av att tidigt identifiera och åtgärda dessa problem för att undvika omfattande skador och dyra reparationer.

Riskfaktorer och Förebyggande Åtgärder

Niklas lyfter fram kök som en vanlig plats för vattenskador och rekommenderar att installationer som diskmaskiner utförs av fackmän med garantier. Han understryker vikten av att installera läckageskydd och vattensäkra diskbänkskåp som proaktiva åtgärder som ofta sparar tusentals kronor i kostnaden när läckaget är framme.

Tecken på Risk för Fuktskador

Enligt Niklas inkluderar vanliga tecken på fuktproblem avvikande lukter och visuella förändringar som missfärgningar eller förändring på material som parkettgolv. Dessa indikationer bör uppmärksammas snabbt för att förebygga vidare skador.

Norlin Olsson AB

Proffshjälp vid vattenskada

Vikten av Ventilation och Luftcirkulation

Korrekt ventilation och luftcirkulation spelar en avgörande roll i att hålla fuktskador i schack, speciellt i områden som kök och badrum där kondens lätt bildas. Niklas rekommenderar att anlita en ventilationstekniker för att mäta luftflöden och säkerställa att ventilationssystemet är effektivt och fungerar som det ska.

Dålig Dränering och Tätning

Niklas förklarar att dålig dränering och bristfällig tätning runt fönster, dörrar och tak kan tillåta vatteninträngning som kan leda till allvarliga skador. Han råder att konsultera eller anlita kvalificerade entreprenörer för att kontrollera och vid behov förbättra dessa områden.

Självinspektion och Professionell Bedömning

Fastighetsägare och hyresgäster kan utföra egna grundläggande inspektioner genom att kontrollera platser bakom installationer och sparksocklar. Vid tecken på fukt, som lukt eller missfärgning, är det dock bäst att omedelbart kontakta en professionell för en grundligare undersökning och åtgärd.

Niklas avslutar med ett exempel på hur tidig upptäckt av en läcka vid diskmaskinen effektivt kunde hanteras innan den orsakade allvarliga skador, vilket sparade både tid och pengar. Denna typ av proaktivitet är avgörande för att hantera fuktskador effektivt.

Genom denna intervju med Niklas Olsson får vi värdefulla insikter och praktiska tips om hur vi bäst skyddar våra fastigheter från fuktskador, vilket är avgörande för att bevara både byggnadernas värde och invånarnas hälsa.

Av byggeriet.nu

Möt vårt passionerade team av byggexperter – här för att guida dig mot byggdrömmen. Genom intervjuer och råd från branschproffs ger vi dig den kunskap du behöver. 🏗️👷‍♂️

Denna sida använder cookies. Läs mer om vad de används till i vår cookiepolicy.  Lär dig mer