Vattenskador kan vara förödande för bostadsrättsinnehavare, och ofta uppstår kostsamma problem innan de ens märks. För att förstå hur man kan undvika dessa situationer, talade vi med Niklas Olsson, en expert inom bygg och fuktmätning. Han ger oss en inblick i vikten av fuktmätningar och förebyggande åtgärder som kan rädda både hem och plånbok.

Vad är Fuktmätning och Varför är Det Viktigt?

”Fuktmätning är grundläggande för att identifiera områden i hemmet som är eller kan bli problematiska. Det handlar om att använda specialinstrument för att mäta fuktkvoten i olika material,” förklarar Niklas. ”Genom att ha koll på fuktnivåerna kan vi förhindra allvarliga problem som mögel.”

Tidiga Tecken på Fuktskador

Niklas betonar vikten av att vara vaksam på förändringar i hemmet. ”Svällning, missfärgning av parkett eller bubblor i färg på väggar och tak kan vara tidiga indikatorer på fuktskador. Dessa tecken bör tas på allvar för att förhindra ytterligare skador.”

ledningslackage-vattenskada

Processen med Fuktmätning

”För att genomföra en fuktmätning professionellt använder vi instrument som protimeter, vilket mäter materialets fuktvärde. Vattenpåverkade material visar högre värde än normalt, vilket indikerar skada,” förklarar Niklas. Han tillägger att korrekt mätning är avgörande för att fastställa omfattningen av skadan och bestämma lämpliga åtgärder.

Åtgärder Efter Upptäckt av Fuktskada

När en fuktskada upptäcks är det viktigt att snabbt identifiera och åtgärda orsaken. ”Vi börjar med att fastställa orsaken till fukten, följt av nödvändiga rivningsåtgärder för att exponera och åtgärda skadan. Därefter utför vi kontrollmätningar och dokumenterar skadans omfattning. Allt detta är viktigt för att kunna anmäla skadan till försäkringsbolaget,” säger Niklas.

Norlin Olsson AB

Proffshjälp vid vattenskada

Förebyggande av Fuktskador

För att förebygga fuktskador rekommenderar Niklas regelbundna kontroller av hemmets fuktkänsliga delar. ”Kontrollera installationer och anslutningar, särskilt runt diskmaskiner och kylskåp. Att regelbundet se över dessa områden kan hjälpa till att upptäcka läckor innan de blir allvarliga.”

Juridiska Aspekter och Försäkring

”Det är viktigt för både bostadsrättsföreningar och dess medlemmar att känna till sina rättigheter och skyldigheter när det gäller fuktskador,” säger Niklas. Han påpekar att föreningen vanligtvis ansvarar för stommen medan medlemmen ansvarar för ytskikten, men att det finns undantag som måste hanteras på rätt sätt.

Framgångsrika Fallstudier

Niklas delar med sig av framgångsrika exempel där tidiga insatser minskat både skadans omfattning och kostnader. ”I ett fall kunde vi snabbt identifiera omfattningen av en fuktskada och begränsa rivningsarbetet, samtidigt som vi accelererade torkprocessen. Detta sparade både tid och pengar för alla inblandade.”

Niklas Olssons Bästa Tips

”Ha alltid en rutin för att kontrollera potentiellt fuktkänsliga områden i ditt hem. En enkel rutin under städningen kan göra stor skillnad,” råder Niklas. Han understryker vikten av att vara proaktiv för att skydda sitt hem mot fuktskador.

Genom att följa dessa råd från Niklas Olsson kan bostadsrättsägare vidta viktiga steg för att säkra sina hem och undvika de allvarliga konsekvenserna av ohanterad fukt.

Av byggeriet.nu

Möt vårt passionerade team av byggexperter – här för att guida dig mot byggdrömmen. Genom intervjuer och råd från branschproffs ger vi dig den kunskap du behöver. 🏗️👷‍♂️

Denna sida använder cookies. Läs mer om vad de används till i vår cookiepolicy.  Lär dig mer