Vattenskador i bostaden kan vara både störande och skadliga, speciellt när de leder till mögel och dålig lukt. För att få en djupare förståelse av hur man effektivt identifierar, hanterar och förebygger dessa problem, intervjuade vi Niklas Olsson, en erfaren snickare och projektledare på Norlin Olsson AB.

Tecken på Vattenskada

Niklas börjar med att förklara de första tecknen på vattenskada som boende bör vara uppmärksamma på. ”Det första du ofta märker är förändringar i material som sprickor, bubblor, och missfärgningar,” säger Niklas. Han betonar att en avvikande lukt kan vara en tidig varningssignal, särskilt i områden som är svåra att se såsom under diskbänken.

diskmaskin-lackage-scaled

Mögelutveckling efter Vattenskador

På frågan om hur mögel utvecklas efter en vattenskada, förklarar Niklas att mögel kräver tid och kontinuerlig fukt för att växa. ”Mögel uppstår vanligast vid skador som pågått en längre tid, exempelvis från en droppande koppling under diskbänken,” förklarar han.

Hantering av Mögel och Lukter

Identifiering och hantering av lukter som orsakats av mögel och vattenskador är kritiskt. Niklas råder att man börjar med att riva bort påverkade ytskikt och i svårare fall genomföra sanering. ”Det är viktigt att agera snabbt för att minimera hälsorisker.” påpekar han.

Förebyggande Åtgärder

För att minska risken för mögel och luktproblem efter en vattenskada, rekommenderar Niklas regelbunden kontroll av potentiella problemområden. ”Titta in längst bak i diskbänkskåpet, dra fram kylskåpet och inspektera bakom sparksockeln vid diskmaskinen,” säger han. Dessa enkla åtgärder kan hjälpa till att upptäcka tidiga tecken på fukt.

Åtgärder vid Större Vattenskador

När det gäller stora översvämningar, som de från avloppsstopp, krävs omfattande åtgärder. ”Vid sådana översvämningar, som involverar förorenat vatten, krävs ofta större rivnings- och saneringsarbeten,” förklarar Niklas.

Norlin Olsson AB

Proffshjälp vid vattenskada

Försäkringsbolagens Roll

Niklas understryker också vikten av att ha god kontakt med sitt försäkringsbolag. ”Ett vanligt misstag är att inte skicka in tillräckliga underlag, vilket kan leda till långa handläggningstider och ibland felaktiga beslut,” säger han. Han råder att samarbeta nära med erfarna entreprenörer som kan bistå i processen med försäkringsbolaget.

Professionella Resurser

Slutligen rekommenderar Niklas att man anlitar professionella med erfarenhet av vattenskador. ”De kan hjälpa till med allt från att ta fram rätt underlag till rivning och återställning,” avslutar han.

Att förstå och hantera vattenskador och mögel är avgörande för att upprätthålla en sund bostadsmiljö. Genom att följa Niklas Olssons råd kan bostadsrättsinnehavare vidta rätt åtgärder för att skydda både sin egendom och sin hälsa.

Av byggeriet.nu

Möt vårt passionerade team av byggexperter – här för att guida dig mot byggdrömmen. Genom intervjuer och råd från branschproffs ger vi dig den kunskap du behöver. 🏗️👷‍♂️

Denna sida använder cookies. Läs mer om vad de används till i vår cookiepolicy.  Lär dig mer