I ett exklusivt samtal med Niklas Olsson, en erfaren snickare och projektledare på Norlin Olsson AB, utforskar vi de vanligaste orsakerna till översvämningar i bostäder och kommersiella fastigheter samt hur man bäst hanterar dessa incidenter för att minimera skador och långsiktiga konsekvenser.

Vanliga orsaker till översvämningar och identifiering av riskfaktorer

Enligt Niklas är de vanligaste orsakerna till översvämningar stopp i avloppen, ofta orsakade av olämpliga föremål som spolas ned. ”Om du märker att vattnet rinner undan långsamt, börja med att kontrollera och rengöra vattenlåset”, råder Olsson. Om problemet kvarstår, kan det vara ett större hinder längre ned i avloppsstammen.

Skaderisker och konsekvenser av översvämningar

Översvämningsskador kan vara allvarliga, särskilt eftersom de ofta involverar förorenat vatten, vilket kan leda till sjukdomar, dålig lukt, och strukturella skador på byggnader.

Förebyggande åtgärder

För att minimera risken för översvämningar rekommenderar Olsson regelbundet underhåll av vattenlås och att endast spola ned toalettpapper i toaletten. Han varnar också för att spola ned fett i diskhon, vilket kan bidra till stopp och blockeringar.

Åtgärder vid en översvämning

Om en översvämning inträffar är det kritiskt att snabbt agera för att begränsa skadan. ”Stäng av vattenkällan om möjligt och använd handdukar eller en våt-dammsugare för att begränsa och pumpa ut vattnet”, förklarar Olsson.

Norlin Olsson AB

Proffshjälp vid vattenskada

Hantering och sanering efter en översvämning

För att effektivt sanera och återställa ett utrymme efter en översvämning, bör allt påverkat organiskt material rivas ut, området avfuktas och saneras noggrant. Detta är avgörande för att förhindra mögel och andra långsiktiga problem.

Samarbete med försäkringsbolag

Ett samarbete med försäkringsbolag kan underlätta hanteringsprocessen avsevärt. Det säkerställer att korrekta beslut fattas snabbt, vilket är fördelaktigt både för entreprenörer och fastighetsägare.

Vanliga misstag i hanteringen av översvämningsskador

Enligt Olsson är ett vanligt misstag att försöka lösa stoppet genom att spola igenom det, vilket kan förvärra situationen genom att tillföra mer vatten till ett redan stoppat system. ”Det kan ibland fungera, men risken är att skadan blir ännu större”, säger Olsson.

Genom att följa dessa experttips kan fastighetsägare och förvaltare effektivt hantera och förebygga de skadliga effekterna av översvämningar och säkerställa att deras fastigheter skyddas mot framtida incidenter.

Av byggeriet.nu

Möt vårt passionerade team av byggexperter – här för att guida dig mot byggdrömmen. Genom intervjuer och råd från branschproffs ger vi dig den kunskap du behöver. 🏗️👷‍♂️

Denna sida använder cookies. Läs mer om vad de används till i vår cookiepolicy.  Lär dig mer