Vattenskador kan vara en mardröm för varje bostadsrättsinnehavare, både när det gäller stress och kostnader. För att få insikt i hur man bäst hanterar dessa situationer, har vi talat med Niklas Olsson, en erfaren snickare och projektledare på Norlin Olsson AB.

Vanligaste Orsakerna till Vattenskador och Kostnader för Reparationer

Niklas inleder med att förklara de vanligaste orsakerna till vattenskador i bostadsrätter. ”De vanligaste orsakerna är läckage från hushållsapparater som diskmaskiner och kylskåp. Diskmaskinskador tenderar att vara större och mer kostsamma eftersom de ofta involverar större mängder vatten, medan kylskåp vanligtvis orsakar mindre skador relaterade till kondens.”

Bedömning och Kostnadsberäkning av Vattenskador

För att bedöma och beräkna kostnader för reparationer av vattenskador, påpekar Niklas att ”en visuell bedömning är första steget för att uppskatta skadans omfattning, följt av en bedömning av ytskikt och konstruktionens typ. Om möjligt utförs även en fuktmätning. Denna information ger oftast tillräckligt underlag för en estimerad kostnadsberäkning.”

Utmaningar med Kostnadsberäkningar

En av de största utmaningarna, enligt Niklas, är ”att inte veta vilken typ av konstruktion som finns under ytan och vilken skada detta kan medföra. Det kan vara svårt att uppskatta kostnader för vissa ytskikt, särskilt de som avviker från standarder.”

Påverkan av Vattenskador på Kostnadsberäkningen

Niklas ger exempel på hur olika typer av vattenskador kan påverka kostnadsberäkningen. ”Vattenläckage från en ledning kräver sällan samma nivå av saneringsarbeten som en översvämning från ett stopp i avloppet. De mest avgörande faktorerna för kostnaderna är dock hur snabbt skadan upptäcks och när åtgärder vidtas.”

Norlin Olsson AB

Proffshjälp vid vattenskada

Rollen av Bostadsrättsförsäkringar

När det kommer till försäkringar, förklarar Niklas att ”ett bostadsrättstillägg ofta underlättar processen avsevärt, då hela skadan kan hanteras av ett och samma försäkringsbolag. Men inte alla föreningar erbjuder detta, vilket kan komplicera processen om skadan omfattar flera lägenheter.”

Standardpriser och Framtida Tekniska Lösningar

Niklas nämner att de största försäkringsbolagen använder ett kalkyleringsprogram kallat ”Meps” för att standardisera kostnadsberäkningar. ”Försäkringsbolagen strävar efter att automatisera processen så att en skadekalkyl kan granskas och godkännas automatiskt, vilket skulle kunna förändra hur vi hanterar och beräknar kostnader för vattenskador framöver.”

Råd till Bostadsrättsinnehavare

För att minimera kostnaderna och hantera vattenskador effektivt, råder Niklas att ”snabbt lokalisera orsaken till skadan och åtgärda denna med hjälp av antingen föreningens jourtjänst eller en egen entreprenör. Men vara medveten om att det kan medföra kostnader om du väljer att ta in egen hjälp.”

Avslutande Ord

Att förstå och förebygga vattenskador i bostadsrätter är avgörande för att hålla nere kostnaderna och stressen som de medför. Genom Niklas insikter får vi en djupare förståelse för de utmaningar och strategier som finns, vilket kan hjälpa bostadsrättsinnehavare att hantera dessa ovälkomna händelser mer effektivt.

Av byggeriet.nu

Möt vårt passionerade team av byggexperter – här för att guida dig mot byggdrömmen. Genom intervjuer och råd från branschproffs ger vi dig den kunskap du behöver. 🏗️👷‍♂️

Denna sida använder cookies. Läs mer om vad de används till i vår cookiepolicy.  Lär dig mer