Takstegar är något av det vanligaste vi har när det kommer till taksäkerhet. Inom den kategorin är det takstege och bärläkssteg som är det man använder. Men hur ska dom monteras och när vet man vilken variant som är ideell för ditt tak.   

Hur monterar men en takstege?

På ett panntak monteras den vanligtvis fast med konsol som placeras under läkten och sedan stegen över pannorna. Ett falsat plåttak har ett fäste som placeras över falsningen, och på ett papptak så svetsas konsolen fast.

Det som är viktigt här är att kolla upp vilken typ av tak som stegen ska monteras på samt vilken taklutning det är så inköpet av stege blir korrekt. Då exempelvis bärläktssteg inte får användas om fasadhöjden över stiger 4 meter eller en taklutning på 45 grader. Att montera fast en takstege behöver inte vara så komplicerat då det också finns bra monteringsanvisningar. Vid en fast takstege är det viktigt att fästena inte hamnar i en läktskarv eller där virket är belagt med mycket kvistar, då det kan ha en negativ effekt på hur bra stegen sitter fast. När det gäller tätskikt som papp och shingeltak är rekommendationen att en behörig takläggare utför monteringen då den behöver svetsas fast och därmed innefattar heta arbeten. Detta även för att ytskiktet ska hållas helt och tätt när monteringen är klart.

Hur ska en takstege sitta?

Takstegen ska monteras lodrätt och rakt i anslutning till övrig taksäkerhet som exempelvis en takbrygga, men även till en eventuell taklucka eller andra genomföringar. En bra tumregel är att i övergång till annan taksäkerhet ska det inte vara mer en ett 60cm kliv. När en takstege monteras är det inte bara att se snyggt ut, utan för att det är något på taket du behöver komma åt. Så att dra det väldigt basic: stegen ska monteras mot det föremål som behöver underhåll, vilket innefattar bland annat skorsten och genomföringar.  

Måste man ha en takstege?

Om taket inte ha en taklucka så taket beträds från marken så måste det finnas en takstege. Men om taket har en taklucka är det inget krav på takstege men då behövs i stället andra säkerhetsåtgärder som räcken runt uppgången samt en takbrygga i anslutning till luckan. Det kan vara bra att ha en stege monterad oavsett, speciellt om taket ska beträdas av olika yrkes grupper som exempel sotare. Då det är fastighetsägaren som ansvarar för säkerheten på taket är det viktigt att det finns tillräckligt och att den är korrekt monterad då det ställs höga krav från dessa yrkesgrupper. Är säkerheten inte tillräcklig så kan dom tacka nej då det inte vil gå upp på ett osäkrat tak. För att få mer information kring regler om taksäkerhet kan man läsa mer på Boverkets hemsida. www.boverket.se.

Hur långt mellan varje steg?

Bärlektssteg ska monteras med ett cc mått på 30. Det innebär att centrum på trappsteget till centrum på nästa steg ska vara på 30cm. Vid montering av en fast takstege behöver man inte tänka på dessa mellanrums mått då stegen redan är fast monterad i själva stegen på 30cc.

Takstege och gångbrygga

Hur byter man en takpanna?

Om pannan som ska bytas är centrerar med pannor omkring den skadade så skjuter man upp pannan som är ovanför den som ska bytas, byter ut den och sedan drar tillbaka ovanliggande panna. Det kan bli lite svårare om pannan är placerad vid nock, vindskiva eller genomföring. Då kan pannorna blivit fast skruvade och spikade vid montering, därmed kan fler pannor en tänkt behöva plockas bort för att byta den skadade

Hur fäster man glidskydd?

Antingen i befintlig takstege eller i takfoten med bult och mutter. Har taket bärläkssteg är det takfoten som gäller. Mer information om glidskygg hittar du HÄR.

Vad är ett glidskydd?

Det är en säkerhetsanordning som kompletteras på befintlig takstege eller i kombination med bärläktssteg för en säkrare uppgång på taket. Det ser ut som två stora krokar där markstegen hakas på för att hålla stegen på plats. Mer information om glidskydd hittar du HÄR

Hur monterar man bärläktssteg?

På ett panntak monteras dessa i bärlekten och på ett profilerat plåttak monteras stegen direkt i plåten. För att komma åt bärläkten skjuter man upp pannan ovanför där steget ska placeras och sedan monteras steget innan pannan är tillbakalagd. Här är det viktigt att mäta avståndet mellan bärläkten då det finns olika fästen beroende på vilket avstånd det är. 

När måste man ha takbrygga?

Om det finns en skorsten är takbrygga en stark rekommendation, eller om det är ett väldigt stort tak som på exempelvis hyreshus där det arbetande behöver kunna röra sig mer på taken samt att arbeten sker regelbundet.

Det är ett väldigt bra säkerhetskomplement att ha en takbrygga, så finns det osäkerhet ifall en brygga behövs går det alltid att kontakta en takfirma med specialitet inom taksäkerhet för att få bra rådgivning. Ett bra exempel på en sådan firma i Stockholm är Tak 2.0 AB.

takstege stockholm

Dags för taksäkerhet?

Av byggeriet.nu

Möt vårt passionerade team av byggexperter – här för att guida dig mot byggdrömmen. Genom intervjuer och råd från branschproffs ger vi dig den kunskap du behöver. 🏗️👷‍♂️

Denna sida använder cookies. Läs mer om vad de används till i vår cookiepolicy.  Lär dig mer