I en exklusiv intervju med Jimmy, en erfaren snickare och projektledare hos Norlin Olsson AB, belyser vi vikten av regelbundet underhåll för att förebygga vattenskador i bostadsrätter. Vattenskador kan vara förödande och kostsamma, men med rätt kunskap och verktyg kan de ofta förhindras.

Vad innebär regelbunden underhållskontroll?

Jimmy förklarar att regelbunden underhållskontroll innebär en systematisk översyn av bostadens vitala vattensystem, inklusive rörkopplingar, avlopp och vattenlås. ”Det är viktigt att genomföra dessa kontroller ungefär två gånger per år, speciellt under vår- och höststädningen,” rekommenderar han. Han framhåller vikten av att kontrollera skarvar i rördragningar, undersöka avlopp, rensa vattenlås och säkerställa att allt fungerar som det ska för att minska risken för vattenskador.

Vanliga orsaker till vattenskador

”Det vanligaste problemet är faktiskt kondensröret i kylskåpet som inte blir rensat,” säger Jimmy. När kondensröret blockeras, kan kondensvatten läcka ut och skada golvet. Ett annat vanligt problem är droppande läckage från diskmaskinens inkopplingar, vilket ofta upptäcks för sent. Regelbundna inspektioner kan hjälpa till att upptäcka dessa problem i ett tidigt skede.

Steg för steg i en typisk underhållskontroll

Jimmy beskriver de steg som ingår i en typisk underhållskontroll för att förhindra vattenskador:

  1. Kontrollera rörkopplingar – Sök efter tecken på erodering eller läckage.
  2. Inspektera avlopp – Kontrollera att alla delar är korrekt monterade och utan skador.
  3. Rensa vattenlås – Töm och rensa vattenlås i handfat och golvbrunnar.
  4. Kontrollera avrinning – Se till att vatten flödar fritt i avlopp efter att vattenlåset rensats.
  5. Kolla vitvaror – Inspektera alla slangar och anslutningar på diskmaskiner och tvättmaskiner.

Innovativa teknologier för att förhindra vattenskador

”Det finns innovativa vattenvarnare som larmar vid kontakt med vatten,” informerar Jimmy. Dessa enheter är användbara för att snabbt identifiera och åtgärda läckor, speciellt i svåråtkomliga områden som under diskbänkskåp.

Norlin Olsson AB

Proffshjälp för din bostad

Vanliga misstag som kan leda till vattenskador

Ett vanligt misstag som bostadsrättsinnehavare gör är att försöka hantera trycksatta vattenledningar utan korrekt kunskap eller verktyg. ”Det är bättre att anlita en professionell rörmokare för arbeten som involverar vattenledningar,” råder Jimmy. Att undvika dessa misstag kan förhindra kostsamma och skadliga läckor.

Planering och budgetering för underhållskontroller

För bostadsrättsföreningar är det viktigt att upprätta en underhållsplan och budgetera för dessa kontroller. ”En välplanerad underhållsstrategi är avgörande för att upprätthålla byggnadens hälsa och förhindra framtida skador,” avslutar Jimmy.

Med Jimmys expertis kan bostadsrättsinnehavare känna sig säkrare i att deras hem är skyddade mot potentiella vattenskador. Genom regelbunden och noggrann underhållskontroll kan många problem förhindras innan de blir allvarliga.

Av byggeriet.nu

Möt vårt passionerade team av byggexperter – här för att guida dig mot byggdrömmen. Genom intervjuer och råd från branschproffs ger vi dig den kunskap du behöver. 🏗️👷‍♂️

Denna sida använder cookies. Läs mer om vad de används till i vår cookiepolicy.  Lär dig mer