I en exklusiv intervju med Jimmy, byggprojektledare vid Norlin Olsson AB, utforskar vi hur en korrekt dränering kan vara nyckeln till att förhindra vattenskador i bostadsrätter. Genom sina erfarenheter delar Jimmy insikter om vikten av välunderhållna dräneringssystem och ger råd till bostadsrättsinnehavare om hur de bäst skyddar sina hem.

Vad innebär dränering?

Jimmy förklarar att dränering är systemet som leder bort vatten från fastighetens grund, vilket förhindrar att fukt och vatten tränger in i byggnaden. ”Det är grundläggande för att skydda fastigheten mot potentiella vattenskador,” säger han. Ett korrekt utformat dräneringssystem är avgörande för alla fastigheter, från villor till kommersiella.

dranering
dranering

Tecken på att dräneringssystemet behöver ses över

Jimmy påpekar att det finns tydliga tecken som bostadsrättsinnehavare bör vara uppmärksamma på. ”Om du ser kalk- eller saltkristaller som pressar ut från källarväggarna, vanligt att det upptäcks nere vid golv-vinkeln, är det en stark indikation på att dräneringssystemet börjar bli uttjänt och behöver en översyn.”

Norlin Olsson AB

Proffshjälp för din bostad

Underhåll av dräneringssystem

Angående underhåll påpekar Jimmy att ”den tekniska livslängden på en dränering är normalt 25-30 år, men den kan förlängas genom regelbunden underhåll såsom spolning av dräneringssystemet.” Han rekommenderar att systemet kontrolleras regelbundet för att säkerställa att det fungerar som det ska.

Processen för installation eller uppgradering

Installation eller uppgradering av ett dräneringssystem är en omfattande process som börjar med schaktning längs källarväggen, följt av rivning av befintlig dränering. ”Vi fortsätter sedan med att blästra källarmuren för att bli av med kall-asfalt, montera markduk, lägga dräneringsrör, och koppla dem till dagvattensystemet,” förklarar Jimmy. Efter att dräneringsrör och isodränskivor är på plats, avslutas arbetet med motfyllning av makadam och återfyllning av schaktmassor.

Vanliga misstag och förebyggande tips

Det vanligaste misstaget enligt Jimmy är att fastighetsägare ofta undviker denna ”tråkiga kostnad”. ”Det är mer tillfredsställande att spendera pengar på estetiska uppgraderingar som trädgård, köksrenovering eller fasad,” säger han. ”Men att säkra fastigheten ska alltid vara högsta prioritet.”

Samarbetet med försäkringsbolag

Jimmy betonar att försäkringsbolag generellt inte ersätter skador orsakade av uttjänta dräneringssystem då dessa faller under fastighetsägarens underhållsplikt. ”Se till att dräneringen är i gott skick. Om inte kan det anses som bristande underhåll, vilket inte är ersättningsbart,” förklarar han.

Dränering – en vardagshjälte

Som ett avslutande argument för vikten av korrekt dränering, delar Jimmy en erfarenhet: ”En korrekt utförd och fungerande dränering agerar som en daglig hjälte. Den skyddar fastigheten från markvatten dygnet runt, året om. När den sviktar, och inte längre leder bort vattnet, då uppstår skador.”

Denna intervju med Jimmy understryker vikten av att inte underskatta dräneringens roll i att skydda din fastighet. Att investera i och underhålla ett effektivt dräneringssystem är inte bara en kostnadseffektiv strategi utan också en avgörande åtgärd för att skydda ditt hem och dess värde över tid.

Av byggeriet.nu

Möt vårt passionerade team av byggexperter – här för att guida dig mot byggdrömmen. Genom intervjuer och råd från branschproffs ger vi dig den kunskap du behöver. 🏗️👷‍♂️

Denna sida använder cookies. Läs mer om vad de används till i vår cookiepolicy.  Lär dig mer