Vi har haft förmånen att intervjua Elin, verksamhetsutvecklare på Norlin Olsson AB, för att lära oss mer om hur man kan tillämpa av metoder för hållbar byggservice. Här är en sammanfattning av vårt samtal:

Kan du beskriva vad ”hållbar byggservice” innebär för ert företag och hur ni implementerar detta i era projekt?

Elin förklarar att för Norlin Olsson AB innebär hållbar byggservice att man kontinuerligt strävar efter att förbättra miljöprestandan och samtidigt ta ett socialt ansvar inom branschen. De fokuserar på att utveckla processer baserat på livscykelperspektivet, vilket innebär att de tar hänsyn till hela produkten från produktion till bortskaffande. Deras interna processer är kontinuerligt under utveckling och förbättring för att uppnå sina mål inom miljöområdet.

Men också att ta ansvar för de framtida hantverkarna, att ta in praktikanter och lärlingar i den mån det går för att kompetens sprida inom ett yrke som är så pass viktigt men där kompetensen blir allt mindre.

Hur skiljer sig processen för att hantera reparationer av vatten- och brandskador när ni lägger extra vikt vid hållbarhet?

Enligt Elin är det två huvudsakliga skillnader när de hanterar skadereparationer med hållbarhetsperspektivet i åtanke. För det första väljer de material med bättre miljöklassning och för det andra fokuserar de på att använda alternativa metoder för reparation, särskilt när det gäller att bedöma omfattningen av skadorna.

Vilka är de största utmaningarna med att integrera hållbarhetsprinciper i skadebesiktning och renoveringsarbete, och hur övervinner ni dessa?

Elin identifierar att den största utmaningen är att få kunderna att välja delreparationer istället för totalrenoveringar. Att övertyga kunderna om att delreparationer är både miljövänligare är alltid en smaksak för kunden ”men där man verkligen gör skillnad är när man berättar om skillnaden i tidsåtgång och kostnadseffektiviteten” säger Elin. ”Det gäller att förstå att detta är deras hem i första hand, så man behöver lyfta fram alla olika fördelar den miljövänligare metoden har för just den specifika kunden”.

Hur mäter och rapporterar ni framsteg och resultat inom hållbarhet i era projekt?

Elin delar med sig av hur de mäter och rapporterar framstegen inom hållbarhet. De övervakar inköp av material från byggvaruhus och ser till att en stor del av deras projektmaterial har miljömärkning. Dessutom mäter de och rapporterar in besparingar av koldioxidutsläpp från alternativa reparation metoder men också deras slutmässiga co2e utsläpp mäts och även avfallshanteringen. Det rapporteras av kontinuerligt till gruppen och finns att läsa mer om på lunchtavlan.

Finns det specifika hållbarhetscertifieringar eller utbildningar som ert team genomgår för att hålla sig uppdaterade med de senaste standarderna och praxis inom hållbar byggnation?

Elin nämner att de tar hand om sin egen utbildning internt och stöttar även externa initiativ som seminarier om hållbarhet inom byggbranschen. Dessutom samarbetar de med byggymnasier för att utbilda framtidens hantverkare och involverar praktikanter och lärlingar i sitt arbete.

Norlin Olsson AB

Proffshjälp med ditt byggprojekt

Hur ser du på framtiden för hållbar byggservice inom området skadesanering, och vilka trender tror du kommer forma branschen?

Elin ser en framtid där delreparationer blir allt vanligare inom skadereparation och sanering, men identifierar det juridiska som en hinderpunkt för en bredare implementering av denna metod.

Det var en lärorik intervju med Elin från Norlin Olsson AB om deras hållbara byggservice och deras strävan efter att göra byggbranschen mer miljövänlig och hållbar. Vi ser fram emot att se hur branschen utvecklas framöver med dessa principer i åtanke.

Av byggeriet.nu

Möt vårt passionerade team av byggexperter – här för att guida dig mot byggdrömmen. Genom intervjuer och råd från branschproffs ger vi dig den kunskap du behöver. 🏗️👷‍♂️

Denna sida använder cookies. Läs mer om vad de används till i vår cookiepolicy.  Lär dig mer