I en exklusiv intervju med Niklas Olsson, snickare och projektledare på Norlin Olsson AB, utforskar vi de kritiska aspekterna av att hantera vatten- och fuktskador i bostäder och kommersiella fastigheter. Med år av erfarenhet ger Niklas värdefulla insikter om hur man bäst identifierar, förebygger och åtgärdar dessa vanliga, men ofta förödande problem.

Orsaker till Vatten- och Fuktskador

Niklas börjar med att peka ut de vanligaste orsakerna till vatten- och fuktskador. ”De främsta orsakerna är oftast ledningsläckage, avloppsläckage samt läckage från hushållsapparater som kylskåp eller diskmaskiner,” förklarar han. Dessa källor till skador är vanliga men kan variera i allvarlighetsgrad beroende på underhåll och omedelbara åtgärder.

Risker och Konsekvenser

Att ignorera även små vattenläckor kan leda till stora problem. Niklas varnar, ”Långsiktiga konsekvenser som mögel och förruttnelse av bärande konstruktioner kan inte bara vara kostsamma att åtgärda, men också leda till allvarligare problem.” Han betonar också risken att försäkringsbolag kan neka ersättning om skadan inte hanteras korrekt från början.

Förebyggande Åtgärder

”Förebyggande åtgärder som regelbundna kontroller och underhåll av installationer samt detaljer som är relaterat till vatten kan i många fall förhindra skador helt,” råder Niklas. Han understryker vikten av att vara proaktiv för att undvika kostsamma reparationer och oväntade problem.

Åtgärder Vid Skada

När en skada väl inträffat, beskriver Niklas flera kritiska steg för att minimera skadans omfattning:

  1. Identifiera och åtgärda källan till skadan med hjälp av en pålitlig entreprenör.
  2. Börja rivningsarbetet för att begränsa skadans spridning.
  3. Fastställ skadeomfattningen med hjälp av en besiktningsman.
  4. Anmäl skadan till försäkringsbolaget för att säkerställa att alla nödvändiga åtgärder täcks.
Norlin Olsson AB

Proffshjälp vid vattenskada

Sanering och Återställning

”Rivning av organiska material ner till bärande konstruktioner och snabb påbörjande av avfuktningsarbete är essentiellt för att förhindra mögel och andra långsiktiga problem,” förklarar Niklas. Detta steg är kritiskt för att säkerställa att inga underliggande problem kvarstår som kan orsaka framtida problem.

Tekniska Metoder och Missuppfattningar

Effektiviteten i hanteringen av vattenskador kan ökas genom snabb rivning och avfuktning. Niklas påpekar också vanliga misstag: ”Att avvakta eller göra för lite från början leder ofta till högre kostnader senare.” Vissa försöker hantera skador på egen hand, vilket kan resultera i otillräckliga reparationer och behovet av ytterligare åtgärder i efterhand.

Samarbetet med Försäkringsbolag

Avslutningsvis diskuterar Niklas hur viktigt det är med ett bra samarbete med försäkringsbolagen. ”Ett effektivt informationsutbyte och förtroende kan avsevärt förkorta hanteringstiden och säkerställa att processen löper smidigt,” säger han. Samarbetet är avgörande både för entreprenörer och fastighetsägare för att hantera och minska konsekvenserna av vattenskador.

Genom att följa råd från erfarna proffs som Niklas kan fastighetsägare undvika de fallgropar som ofta förknippas med vatten- och fuktskador och istället säkerställa en trygg och sund miljö i sina fastigheter.

Av byggeriet.nu

Möt vårt passionerade team av byggexperter – här för att guida dig mot byggdrömmen. Genom intervjuer och råd från branschproffs ger vi dig den kunskap du behöver. 🏗️👷‍♂️

Denna sida använder cookies. Läs mer om vad de används till i vår cookiepolicy.  Lär dig mer