Vattenskador i bostadsrätter kan snabbt förvandlas till kostsamma och komplexa problem om de inte hanteras korrekt från start. I en exklusiv intervju med Jimmy, projektledare och snickare på Norlin Olsson AB, får vi värdefull insikt i de bästa praxiserna för att effektivt hantera och förebygga dessa oönskade händelser.

Steg för steg: Så börjar du vid en vattenskada

Jimmy börjar med att betona vikten av tid när det gäller vattenskador. ”Det första steget är att snabbt stoppa läckaget genom att stänga av vattnet,” förklarar han. Efter att ha säkrat området är nästa steg att torka upp allt fritt vatten för att minimera skadan.

Kommunikation är avgörande i dessa lägen. ”Kontakta din bostadsrättsförening så snabbt som möjligt. De kommer i sin tur att anmäla skadan till sitt försäkringsbolag, vilket täcker kostnader relaterade till stommen av byggnaden,” säger Jimmy. Som bostadsrättsinnehavare bör du också kontakta ditt eget försäkringsbolag för att täcka återställningen av ytskikten.

En expert bör anlitas för att ta fram en besiktningsrapport och en kostnadskalkyl, vilket är nödvändigt för att säkerställa att både ditt och föreningens försäkringsbolag får rätt information inför ett beslut om ersättning.

Identifiera och undvik vanliga misstag

Att snabbt identifiera källan till en vattenskada är kritiskt. ”Ett vanligt misstag är att inte omedelbart undersöka och bekräfta skadan. Detta kan leda till onödigt höga kostnader,” varnar Jimmy. Han rekommenderar att man behandlar varje misstänkt skada som en faktisk skada tills motsatsen är bevisad.

Långsiktiga konsekvenser av dålig skadehantering

Om en vattenskada inte åtgärdas korrekt kan det få långsiktiga följder, såsom spridning av skadan till andra delar av fastigheten vilket kan öka både kostnader och komplexitet avsevärt. ”Det är därför essentiellt att agera snabbt och informera din bostadsrättsförening vid minsta misstanke om skada,” betonar han.

Norlin Olsson AB

Proffshjälp vid vattenskada

Processen för skadehantering av vattenskador

Jimmy förklarar att professionell skadehantering inkluderar allt från initial besiktning till slutlig återställning. Processen inkluderar besiktning, upprättande av rapporter, rivning, torkning och sanering, följt av återuppbyggnad av både stomme och ytskikt.

Samarbetet mellan parter vid skadehantering

Ett effektivt information mellan byggentreprenörer, bostadsrättsinnehavare, BRF och försäkringsbolag är avgörande. ”Vår roll är att agera som ett språkrör och se till att alla parter får rätt information och att kostnaderna fördelas korrekt,” förklarar Jimmy.

Rekommenderade material och tekniker för återuppbyggnad

För att minimera framtida risker rekommenderar Jimmy att noga överväga materialvalen vid återuppbyggnaden. ”I källare kan till exempel klinker på betongstomme utan tätskikt vara ett bra val, eftersom det möjliggör torkning utan att behöva riva upp golvet vid framtida skador,” förklarar han.

Förebyggande åtgärder

Regelbunden underhåll och inspektion av fastigheter är kritiskt för att förebygga vattenskador. ”Genom att regelbundet kontrollera och underhålla vatten- och avloppssystem kan många problem undvikas,” avslutar Jimmy.

Denna omfattande guide från en erfaren expert ger en djupgående förståelse för både hanteringen och förebyggandet av vattenskador i bostadsrätter. Med dessa insikter kan du som bostadsrättsinnehavare känna dig tryggare och mer förberedd för att hantera dessa ofta oförutsedda och krävande situationer.

Av byggeriet.nu

Möt vårt passionerade team av byggexperter – här för att guida dig mot byggdrömmen. Genom intervjuer och råd från branschproffs ger vi dig den kunskap du behöver. 🏗️👷‍♂️

Denna sida använder cookies. Läs mer om vad de används till i vår cookiepolicy.  Lär dig mer