Vi har många olika taktyper att välja mellan i Sverige. Ditt befintliga tak påverkar dock dina valmöjligheter den dag du önskar byta.
Vilka olika taktyper finns det?

 • Ryggåstak
 • Sadeltak
 • Valmat tak
 • Säteritak
 • Tälttak
 • Pulpettak
 • Sargtak
 • Mansardtak


Vad är Ryggåstak?

Ryggåstak är ett innetak som öppet upp till nock.

Vad är Sadeltak?

Sadeltak (även kallat åstak eller mansardtak) är två takfall som går ihop i taknocken. Sadeltak kallas även för brutet tak och är utan tvekan det vanligaste taket i Sverige.

Hur ser ett Sadeltak ut?

Ett sadeltak är två obrutna takfall som sitter ihop i taknocken och som sluttar åt varsitt håll. I profil har taket en triangelform.

Sadeltak. Bild lånad av Tak 2.0 AB i Stockholm.

Fördelar- och nackdelar med Sadeltak?

Fördelar:

 • Sadeltak är billigare än många andra taktyper.
 • Din fastighet får ett klassiskt svenskt utseende.
 • Du kan använda alla typer av takbeklädnader, även om tegelpannor är det absolut vanligaste.
 • Du får ett utrymme på vinden som kan användas som förvaring. Du kan även isolera och inreda vinden.
 • Taket har ofta en lutning på minst 45 grader, vilket gör att snö och vatten enkelt kan rinna av.
 • Åstak har ofta en optimal lutning för att installera solceller.

Nackdelar:

 • Vinden kan användas vid ett sadeltak, dock så blir takhöjden inte jämnt fördelad över hela rummet, vilket gör det svårt att nyttja utrymmet närmast taket. En lösning för att använda hela utrymmet på vinden är att lägga ett brutet sadeltak.
 • Ett sadeltak har ofta en kraftfull lutning och detta innebär en säkerhetsrisk. Det krävs att du installerar taksäkerhetsanordningar på ditt tak så att detta kan beträdas säkert vid exempelvis sotning eller underhåll.

Vad betyder brytet tak?

Brutet tak är ett vanligt sadeltak, men med två uppdelade fall med olika lutning.

Hur ser ett mansardtak ut?

Mansardtak är utformat ungefär som ett sadeltak, men det sluttar brantare mot långsidorna. Lutningen från ett mansardtak skapar en höge vind. Det var vanligt förr att inreda denna vind till en så kallad mansardvåning, är inte lika vanligt nu för tiden. Namnet Mansard är uppkallat efter Francois Mansart, en fransk arkitekt som levde under 1600-talet. Mansardtaket övertog på 1700-talet säteritakets funktion att signalera ens klass i samhället.

Mansardtak. Bild lånad av Tak 2.0 AB.

Fördelar och nackdelar med mansardtak?

Fördelar:

 • Mansardtaket ger illusionen att huset är större än vad det egentligen är. Framför allt hos smalare hus.
 • Ger ett praktfullt intryck.
 • Med ett mansardtak har du möjligheten att nyttja bostadens hela (så gott som) yta. Du har möjligheten att bygga en så kallad mansardvåning, vilket ger mer boyta än vid traditionellt sadeltak då du får högre takhöjd.
 • Du kan använda olika takmaterial: Tegel, betong, plåt eller shingel är alla möjliga varianter.
 • Du får en högre takhöjd inomhus.
 • Mansardtak har fördelen att snö lättare lämnar takytan då det är ett brantare fall på stora delar av taket.

  Nackdelar:
 • Mansardtak gör att övervåningen kan bli väldigt mörk. Lösningen är ofta att montera takfönster, men du kan också bygga taklyktor. Visserligen ger taklyktor inte lika stort ljusinsläpp, men det brukar å andra sidan inte öka risken för takläckage. Oavsett vad du väljer att göra så rekommenderar vi att du anlitar en fackman för att slippa framtida besvär.
 • Mansardtak är svårare att underhålla. Det båda fallen från ett mansardtak gör det svårt att gå på, vilket i sin tur påverkar möjligheten att underhålla taket.
 • Mansardtak är svårare att byta.


Varför är det svårare med mansardtak?


Arbetet blir svårare på delarna som är brantare, du måste ta hänsyn till de olika lutningarna och anpassa läktavståendet enligt monteringsanvisning för ditt val av takpannor. Vanligtvis kommer du behöva professionell hjälp för att genomföra en takrenovering av ett mansardtak.


Vad är uppstolpat tak?

Uppstolpat tak är ett sadeltak som byggs med reglar och stolpar av trä. Denna takform är svårutnyttjad vid stora taklutningar då byggnaden blir för hög.

Vad heter ett tak som har fall åt fyra håll?

Ett tak som har fall åt fyra håll kallas för ett valmat tak eller valmtak. Det är ett tak som har takfall även mot husets kortsidor. Ett komplett valmat tak ersätter i regel husets gavel, därav ett fall åt fyra håll.

Hur ser Valmtak ut?

Valmtak har ett takfall mot husets kortsidor, och ersätter därmed husets gavel. Ett halvvalmat tak, eller delvis valmat, tak har en gavel i form av en trapets. Denna form av tak är vanligt i Danmark och i landskapen som tidigare tillhörde Danmark, men är samtidigt inte ovanligt i resten av Sverige.

Fördelar- och nackdelar med Valmtak? Fördelar: * De fyra takfallen ramar in övervåningen och skyddar därmed fasaden på ett mer effektivt sätt från regn och vind. Nackdelar: * Med ett valmat tak förlorar du en del yta invändigt då taket lutar in från fyra håll i stället för två. Detta gör det svårare att sätta in vanliga fönster, och du får ofta installera takkupor eller takfönster i stället, vilket är dyrare.

Olika taklutningar Taklutningen är förutsättningen för att regn- och smältvatten ska kunna rinna av taket utan hinder, men taklutningen avgöra också vilka takbeklädnadsmaterial som kan användas. Detta kan vara avgörande vid ett byte av ditt befintliga tak. Beroende på takets lutning så kan taken delas in i följande takgrupper: Branta tak – tak med en lutning på ca 22-45 grader. Låglutade tak – tak med en lutning på ca 14 grader. Flacka tak – tak med lutning på ca 4 grader. Terrasstak – tak med mindre lutning än 3 grader. Takets lutning och vilka takbeklädnadsmaterial som kan användas: Tätskikt/papp – 0 grader Bandtäckning och skivtäckning – 5,6 grader Betongpannor och profilerad plåt – 14 grader Lertegel – 24 grader

Tegel- och betongpannor – kan vanligtvis användas ner till 14 graders lutning. Minsta taklutning kan variera beroende på befintligt underlagstak och om pannorna är falsade. Ofalsade pannor – kräver en taklutning på minst 22 grader. Papp- eller plåttäckning – används vanligtvis vid flacka tak. Det finns även för plåt- och papptäckning en minsta rekommenderad taklutning att ha i åtanke. Tvålags papptäckning – helklistrad tvålags papptäckning kan användas vid lutningar som är mindre än 3,5 grader.

Valmat tak – Lite lutning, kan misstas för att nästan vara rakt!

Ett tak som lutar 14 grader ser plant ut, men taket har tillräckligt med lutning för att du ska kunna montera takpannor på ditt tak (förutom lertegelpannor, som kräver en lutning på minst 24 grader).

För den som jobbar på taket innebär 14 grader inga direkta påfrestningar och är behagligt att jobba på och gå på.

Vad betyder Pulpettak?

Pulpettak är ett tak som utgörs av ett enda takfall och används till byggnader med upp till 30 m bredd och med liten taklutning (vanligtvis mellan 3 – 10 grader). Vid stora spännvidder kräver detta ofta en eller flera bärande väggar. Vid större bredd eller större taklutning blir byggnadens ena fasad onödigt hög. Det förekommer i äldre byggnader att fler pulpettak kopplats samman till ett så kallat sågtandtak. Formen på ett pulpettak påminner om en skrivpulpet, och det är utifrån detta som taket har fått sitt namn.

Hur ser pulpettak ut?

Pulpettak – även kallat snedtak – har endast en taksida jämfört med ett sadeltak som har två sidor som möts vid taknocken. Vanligtvis så har ett pulpettak en ganska svag lutning (3 – 10 grader). Med ett pulpettak så får fasaden en långsida som blir högre en motsvarade sida. Pulpettak har blivit modernt på villor och funkishus, men denna typ av tak ställer högre krav på takstommen.

Fördelar- och nackdelar med pulpettak? Fördelar: * Pulpettak ger huset ett modernt och exklusivt utseende. * Fastigheten blir inte så hög. * Är ett tak som är säkrare att gå på vid underhåll, rengöring eller snöskottning. * Är ofta billigare än andra typer av tak. Taket kan dock bli dyrare utifrån faktumet att det, vid större konstruktioner, krävs en mer robust takkonstruktion. Nackdelar: * Den svaga lutningen på taket tillåter endast takbeklädnader i plåt eller ytpapp. * En svag lutning på ett tak gör att snö stannar kvar på taket, vilket innebär att taket behöver skottas under vintern. Ett pulpettak måste också rengöras oftare. * Om lutningen på taket är stor, så får du en långsida med väldigt hög fasad. * Utrymmet under taket är begränsat, vilket gör det svårt att inreda en vind. Vill du inreda vinden är platsbyggda möbler en lösning. * Ett pulpettak kräver en stabil och kraftfull takkonstruktion bestående av bjälkar då takstolar inte används. Vad är Säteritak? Säteritak är ett valmat tak som är brutet av ett lågt vertikalt parti. Denna takutformning var vanlig i Sverige under stormaktstiden (1600-talet och framåt) och prydde många äldre herrgårds- och slottsbyggnader. Säteritak visade att gården var en frälsegård (även kallat säteri) och att gården därmed var befriad från att betala skatt.

Hur ser Säteritak ut?

Ett säteritak påminner om valmat tak vilket betyder att taket har fall åt alla håll, men skillnaden är att taket bryts av av ett lågt vertikalt parti som påminner om ett mansardtak. Typiskt för ett säteritak är att det har två takfall samt en mellanliggande våning med fönster. Vad är tälttak? Tälttak är en taktyp som inte är särskilt vanlig i Sverige, men under 1600- till 1700-talet, hittade denna taktyp sin nisch och användes vanligen på flyglar och magasin. Taktypen fick ett uppsving under tidigt 1900-tal och användes då främst till funkisvillor.

Hur ser tälttak ut?

Ett tälttak – även känt under namnet pyramidtak – är ett yttertak med tre eller fler triangulära takfall, som möts upp till en spets. Det är vanligt med fyra takfall, vilket ger taket dess passande namn, då dess fyra takfall liknar ett tält (tälttak) eller pyramid (pyramidtak) till formen. Taket har ingen eller mycket kort nock och det är vanligast att se kyrktorn med denna form av tak.

Vad är sargtak?

Sargtak är plana tak som blev vanliga under 1900-talets andra hälft. Ett sargtak kan vara helt plant eller ha en mycket svag lutning. Taket har ofta inbyggda rännor för att lösa vattenavrinningen. Sargtakets namn kommer från den markerande sargen/kanten som är runt om huset.

Vilka är det vanligaste taktyperna i Sverige?

Våra vanligaste taktyper i Sverige är; sadeltak, mansardtak, valmat tak, sargtak och pulpettak. Inom dessa olika tak finns sedan olika varianter. Sadeltak är det vanligaste taket i Sverige. Taket har två lutande sidor längs med husets långsidor som möts uppe vid taknocken och ger taket ett sadelformat utseende. Ett sadeltak har vanligtvis en lutning på mellan 15-60 grader. Ett av fördelen med sadeltak är att du kan använda alla typer av takbeklädnader, åtminstone om takets lutning överstiger 15 grader. Takbeklädanden för ett sadeltak är ofta lertegelpannor, men det går även bra att använda betongpannor och plåt. Mansardtak kom till på 1600-talet och består vanligtvis av ett sadeltak som övergår i ett brutet tak, det blir med andra ord två tak där den nedre delen av taket har en kraftig lutning. Ett mansardtak ger ett högre tak på vinden, vilket gör att du lättare kan inreda denna. Överlag så ger ett mansardtak ett intryck av exklusivitet, vilket har gjort taket populärt på mindre privatfastigheter. Takbeklädnaden på ett mansardtak är vanligtvis plåt, men andra takpannor går att använda och förekommer. Pulpettak, även kallat snedtak, har bara en taksida som ofta lutar mot baksidan av fastigheten. Pulpettak är ett fantastiskt tak för långa byggnader, men även på funkishus har pulpettak funnit en nisch. Många som har pulpettak väljer att komplettera taket med ytterligare ett pulpettak på framsidan av huset. Taket på framsidan utgår dock från fasaden och ligger därmed lägre än huvudtaket. Snedtak som har en lutning på minst 15 grader kan utan problem använda sig av alla olika typer av takbeklädnader, men är lutningen mindre gäller plåt och ytpapp. Sargtak är ett platt tak som är vanligt på större fastigheter, men taket är även vanligt för funkishus. Taket är ofta helt plant, men det kan även förekomma en väldigt svag lutning på taket. Sargtak fungerar utmärkt att göra till en uteplats. Vad gäller takbeklädnader så går det inte att använda plåt eller andra takpannor då dessa kräver att taket har en viss lutning. Ytpapp är takbeklädnaden som gäller för ett sargtak. Valmat tak är ett tak som har fyra taksidor som avslutas med en knopp på taknocken. Taket ger huset ett vackert utseende och ger samtidigt ett bra skydd från regn- och smältvatten d detta tak ofta har en bra lutning för att vatten och snö enkelt ska kunna glida ner. Ett valmat tak kan bekläs med alla typer av takbeklädnader. Du kan använda tegelpannor, betongpannor, plåt eller papp beroende på vad som är estetiskt tilltalande.

Besvarades inte din fråga? Skriv i kommentarsfältet nedan så svarar vi dig så fort vi kan!

Av byggeriet.nu

Möt vårt passionerade team av byggexperter – här för att guida dig mot byggdrömmen. Genom intervjuer och råd från branschproffs ger vi dig den kunskap du behöver. 🏗️👷‍♂️

Denna sida använder cookies. Läs mer om vad de används till i vår cookiepolicy.  Lär dig mer