När det kommer till tätskikts tak så finns det en rad olika tillvägagångssätt och material som kan användas beroende på vad takets ska användas till. För det ändamål när takpappen inte räcker till som exempelvis bygge av takterrass, så kommer Resitrix in i bilden.      


Vad är Resitrix?

Resitrix är ett tätskikt som är gjort på en EPDM kärna samt glasfiber-armerat komposit gummi. Detta gör Resitrix till ett väldigt kraftfullt tätskikt, till utseendet och känslan påminner den om en gummimatta i materialet. Produktens fokus är slittålighet och hållbarhet! Ytskiktet marknadsförs med att klara av i princip all slitage och har en extremt lång livslängd. Som resultat av deras höga hållbarhet har Resitrix tätskikt ökat mest i hela Europa när det kommer till försäljning av tätskikt.

Några snabba fördelar mer Resitrix:

  • Permanent elasticitet -40 till +120 grader.
  • Tålig av töjning upp till 600%
  • Ingen strukturförändring ska ske på 50 år.
  • Näst intill krympfri.

För att få mer information om detta material så kan du kika in på tak centrums hemsida: www.takcentrum.se

Inom Resitrix familjen finns det så klart olika sorter att välja mellan, därför kommer vi kort förklara vad skillnaden är på tre av dom.

Resitrix MB – Är vad man skulle kunna kalla ”basic” varianten. Bestående av EPDM kärnan och en uppbyggnad på glasfiber-armerat komposit gummi som man fäster med varmluft. Denna variant är bäst lämpad ballasterade system och mekanisk infästning.

Resitrix SK W – Har samma uppbyggnad som ovannämnd fast med en självhäftande baksida. Denna kan appliceras både delklistrad och helklistrad och även denna fästs med varmluft. Här är anpassningen främst för gröna tak, vertikala ytor, inklädnad av rännor och detaljanslutningar.

Resitrix CL – Och till sist denna som har en undersida som är belagd med fin sand som gör att den tillsammans med EPDM kärnan blir speciellt ideell anpassad för tätskikt i varmasfalt och för membranisolering vilket innebär att denna vara är perfekt för varma/kalla tak men även isolerade och oisolerade tak. När denna variant ska monteras är det viktigt att skarvarna är helt fria från bitumen, som är ett bildningsmedel på dukens baksida. När duken appliceras med värmepistol så ska detta bildningsmedel inte sippra ut i skarvarna eller synas på dukens ovansida.   

Besitter man inte vissa grundläggande kunskaper kan det vara svår att avgöra vilken variant som är ideal för ditt ändamål. Men självklart finns det hjälp att få!
Prata med din takläggare eller en kunnig försäljare av takvaror.   När behövs Resitrix?

Man behöver använda Resitrix om yttertaket ska belastas tungt med exempelvis en takterrass. Som nämnt så marknadsförs detta material att klara i princip allt, och det som gör den speciell är vikttåligheten i elasticiteten vilket möjliggör tyngden från takterrasser. Trots spridda temperatur skillnader på mellan -40 och +120 grader så påverka inte detta dukens elasticitet, samt att den ska klara töjningar på över 500% och därefter utgå till sin utgångsposition. Man förklarar även att styrkan i detta material jämförs med att den ska kunna lyfta en bil som vägen 1,300 kg. Kort och gott, ett väldigt slittåligt material.             

Få proffshjälp för ditt papptak!

Papptak och tätskiktstak – experthjälp


Vad är låglutande tak?

Ett låglutande tak är ett tak med svag lutning. För att veta vilket material som du kan lägga på ditt yttertak så utgår man alltid från lutningen först. Det finns vad man skulle kunna kalla för ”brytpunkts lutningen” för många material, det som menas med det är gradantalet som är minimum för att ett visst material ska kunna användas, som ofta är 14 grader. För att kunna lägga tegel och shingel bland annat så får lutningen inte understiga 14 grader, är graden lägre än 14 ska man använda ytskiktstak. Det finns också tak som är så pass låglutade att dom går under kategorin takterass istället, där pratar man grandantal kring 1,4 grader.


Vad kostar Resitrix?

Resitrix kostar mellan 2924 – 3052 kr/rullen som är 1x10m. Vid montering av detta material så behövs även en primer som kostar ca: 826 kr för 4,5 kg. Detta är bara vad det faktiska materialet kostar, sedan tillkommer värmepistol, roller och även arbetskostnad om en takläggare ska anlitas. Men för att få en ungefärlig bild så har vi tagit fram ett förslag på ca: 30 m2.

Material + arbetskostnad för montering av ca: 30 m2 Resitrix = ca: 16 003 kr efter ROT.    

Offertförslag på Resitrix tak från TAK 2.0 AB i Stockholm.


Vem monterar och bränner Resitrix?

papptak

För att montera och bränna Resitrix anlitar man en takläggare. Det går att montera Resitrix själv men det kan vara svårt att få det riktigt bra om man inte har jobbat med liknande ytskikt förut, då Resitrixen kan vara lite knepig och tidskrävande vid montering för en okunnig det är även en säkerhetsrisk om man inte vet hur man använder en värmepistol och hur man arbetar säkert på taket.

Vid montering är det viktigt att ytan är väl förbered men också att det är rent och torrt. Finns det någon typ av smuts kvar när duken läggs finns risk att det kommer synas igenom och till och med punktera ytskiktet. När ytan är förberedd och klart så appliceras primer över hela ytan där duken kommer läggas och låt torka i minst 35 min. Tänk på att bara prima den ytan som kommer läggas samma dag annars finns risk at primern torkar ut för mycket och fästförmågan försämras.

Mattan är nu redo att rullas ut. Rulla ut hela längden utan att ta bort skyddsfolien på baksidan, se till att den ligger som den ska med överlapp om 50 mm mot nästa våd samt över takkanten. Därefter rullas mattan tillbaka till hälften, ta bort skyddsfilmen samtidigt som mattan rullas ut igen. Upprepa sedan samma sak på den andra hälften av mattan.

Nu när våderna ligger omlott ska dom svetsas ihop, vilket görs med en värmepistol och en typ av roller. Det här momentet tar ganska lång tid då mattan måste rullas fast med rulltyngden allt eftersom undersidan värms upp. Enligt monteringsanvisningarna ska den inte vara en låga på värmepistolen / varmluften vid montering.        

Besvarades inte din fråga? Skriv en kommentar nedan så svarar vi så fort vi kan!

Av byggeriet.nu

Möt vårt passionerade team av byggexperter – här för att guida dig mot byggdrömmen. Genom intervjuer och råd från branschproffs ger vi dig den kunskap du behöver. 🏗️👷‍♂️

Denna sida använder cookies. Läs mer om vad de används till i vår cookiepolicy.  Lär dig mer