Taksäkerhet är ett viktigt komplement som taket bör vara utrustat med. Om dit tak exempelvis har en skorsten och en sotare kommer behöva beträda taket, eller någon annan form av underhåll. Det finns ju en del olika utföranden att välja mellan och kan kanske kännas lite klurigt att monteras själv på olika yttertaks material. Här har du en sammanfattning gällande takstegar och annan säkerhet för plåttak.  

  1. Förberedelser: Innan du börjar, se till att du har sele, skiftnyckel, spärrskaft och materialet. Det är viktigt att välja en takstege som är anpassad för ditt specifika takmaterial och takets lutning.
  2. Fästning av Takstege:
    • Profilerad Plåt: Fäst konsolerna antingen i topparna på profileringen eller i undertaket.
    • Bandtäckt Plåt: Här monteras konsolerna direkt på plåt falsen. Fästet träs över valsen och när bulten dras åt klämmer den fast sig mot falsen.
  3. Monteringsanvisningar: Följ alltid monteringsanvisningarna från tillverkaren noggrant. Ett exempel är Weland Stål, en stor leverantör av taksäkerhetsutrustning.

Hur fäster man en takstege?

På profilerad plåt fäster man konsolerna i topparna på profileringen eller i undertaket, och på bandtäckt plåt monteras konsolerna i falsen. För att se exakt hur montaget går till så behöver du läsa monteringsanvisningarna från den valda fabrikören och vald modell av taksäkerhet. Det exempel vi kommer visa här edan är på en fast takstege från Weland Stål. Detta är en stor leverantör inom taksäkerhet med svensktillverkad utrustning.

Profilerad plåt:
Som vi nämnde ovan så kan du fästa konsolerna på två olika sätt när det kommer till profilering. Det är infästningen som avgör vilket tillvägagångsätt som är bäst för taket, och det som avgör infästningen är den sittande plåtens dimension och utseende. En infästnings variant är en platta som fästs i undertaket och sedan en konsoll på plåten vågtoppar som skruvas ihop. När vi säger undertaket så menar det råsponten, alltså det som är under själva yttertaket.

Bandtäckning:
Vid montage på bandtäckning behöver du inte tänka på undertaket i samma utsträckning, då infästningen endast sker direkt mot plåten. Man skulle kunna säga att man ”nyper” fast konsolen runt själva falsen, då du inte vill göra hål i dom långa plåtremsorna.
  

Vad kostar det att montera takstege?

  • Arbetskostnaden för montering av en takstege på ett vanligt villatak varierar mellan cirka 5 000 – 9 000 kr exklusive moms. (Kontrollerad november 2023)
  • Materialkostnaden beror på takets material, stegens längd och takets utformning. Hur brant lutning taket har och åtkomsten till taket har en pris påverkan då detta gör att arbetstiden ökar.

Exempel pris för montage av en takstege på bandtäckt plåttak:
4 meter takstege ink. arbetskostnad = 10 276 – 13 201 kr/ink moms efter ROT. 

Hur monterar men ett glidskydd för stege?

Har taket en fast monterad takstege kan du enkelt montera ett gildskydd på den fasta takstegen. Montaget för ett sådant glidskydd får du med beställningen från vald leverantör, eller på deras hemsida.

Det finns även glidskydd för som monteras på taket i stället för på en fastmonterad stege. Här gäller samma tillvägagångssätt kring montaget som vi nämner under Hur fäster man en takstege, att det är yttertaket och plåtens utseende som bestämmer detta. Se bild på exempel av montage på profilerad plåt

Alltså, om du har en fast monterad takstege, överväg att montera ett glidskydd för ökad säkerhet. Det minskar risken för att stegen ska kunna glida och ökar säkerheten.

Måste takstegen sitta fast? 

”Ja, en takstege måste vara fast monterad i takkonstruktionen. Oavsett vilken typ av taksäkerhet som ska monteras på taket så är det väldigt viktigt att den monteras fast på ett korrekt sätt enligt montersanvisningarna. Utformningen på dessa material är nämligen gjorda för att fästas i takkonstruktionen och kan bli mycket farligt att bruka om den inte är fastmonterad på ett korrekt sätt, vilket gäller för all taksäkerhet.”  Säger Oscar Maklin på TAK 2.0

Det betyder alltså att en takstege måste vara fast monterad i takkonstruktionen för att säkerställa säker användning.

Proffshjälp med taksäkerheten

Vem kan montera takstege?

Det finns inga regler som säger vem som ska utföra montaget, utan du som privatperson kan utföra detta själv, så länge du följer monteringsanvisningarna. Däremot kan det vara bra att ta in råd från en sakkunnig kring just taksäkerhet för klargöra vilken typ av taksäkerhet taket bör utrustas med, vilka dimensionen som är bäst anpassade och hur det olika utrustningarna ska angränsas med varandra.

Vid osäkerhet, rekommenderas att anlita en taktekniker för en taköversyn!

Måste man ha takstege?

Tak med en lutning över 45 grader ska ha en fast monterad stege, har taket en mindre lutning kan även taksteg monters. Gäller det en fastighet som inte har några genomföringar eller har en slät taksida där behovet av takstege inte finns så är inte ett montage nödvändigt. Ett bra riktmärke för detta är att tänka: har jag något på mitt tak som jag kan behöva komma åt är en takstege bra att ha monterad.     
Fastighetsägaren bär det yttersta ansvaret för säkerheten på taket, vid arbete på taket av yrkesmän, måste säkerhetsregler följas.Får man gå upp på taket?

Du får själv beträda dit tak precis när och hur du vill. Här finns det inga regler som säger att du inte får på upp på taket om inte säkerhet finns, fast det är inget som rekommenderas då det medför stora risker. Men något som är viktigt att vara medveten om att det är du som fastighetsägare som bär det yttersta ansvaret för säkerheten. Har du ett arbete som ska utföras av en yrkes man så är taket dennes arbetsplats och då finns det en del riktlinjer kring säker arbetsplats. Mer information om taksäkerhet generellt kan du hitta på Taksäkerhetskommitténs hemsida. www.taksakerhet.se     

Vad krävs för att sotaren ska gå upp på taket?

Sotaren ska kunna arbeta och beträda taket på ett säkert sätt med förankringspunkter. Exakt vilken typ av säkerhet som krävs är väldigt individuellt beroende på takets utseende och dess förutsättningar. Ett tips är att kontakta din sotare för att fråga vad som krävs för att ett arbete ska kunna utföras. Alternativt att du kontaktar en taktekniker med erfarenhet inom taksäkerhet för att få tips och råd på hur du kan gå tillväg, och även för att få hjälp med säkerhets montaget då det är inget som sotaren utför.    

Hur långt mellan Taksteg?

Det rekommenderade avståndet är mellan 30–40 cm. Det exakta avståndet vid monteringen står i den valda leverantörens monteringsanvisning. Något som är viktigt att tänka på under montering är att stegen måste monteras rakt ovanför varandra i en lodrät rad. I en del fall så behöver man kunna ta sig vägrätt över taket med hjälp av steg, vilken absolut går, så länge raderna håller sig lodräta. Då monteras det extra ”mellansteg” för att ta sig mellan steglängorna.

Takstege och takbryggaMåste man ha en gångbrygga?

Det är inget krav, men kan vara bra att ha beroende på hur taket är utformat och hur du kommer behöva förflytta dig. Om taket har en skorsten är rekommendationen att alltid ha en gång brygga för sotaren att arbeta säkert ifrån, eller om taket beträds via en taklucka kan en kortare brygga vara bra för att på ett säkert sätt ta sig ut genom luckan. Har du en takbrygga så kan du även arbeta med sele då denna säkerhetsanordning är godkänd som förankringspunkt.  

En bra indikation gällande bryggor är: Om förflyttningen på taket i horisontell riktning är längre än 60cm bör en brygga monteras. Varför man ha ett mått på 60 cm är för att det är en ungefärlig distad på ett vanligt fotsteg.

Av byggeriet.nu

Möt vårt passionerade team av byggexperter – här för att guida dig mot byggdrömmen. Genom intervjuer och råd från branschproffs ger vi dig den kunskap du behöver. 🏗️👷‍♂️

Denna sida använder cookies. Läs mer om vad de används till i vår cookiepolicy.  Lär dig mer