Att förstå lönenivåerna för målare i Sverige är viktigt för både yrkesverksamma inom branschen och de som överväger att bli målare. Denna sida ger en omfattande översikt av löner för målare, inklusive information om regionala skillnader, löneutveckling, och hur erfarenhet och kompetens påverkar lönen. I denna artikel kommer vi att utforska vad målare tjänar i genomsnitt i Sverige, baserat på avtalade minimilöner från 17 maj 2023.

”Det är satisfying att se en gammal tapetvägg förvandlas till en slät och modern färg!” Säger målaren på Refine.se när vi disskuterar fördelar med måleriyrket!

Tidlöner och Ackordslön för Målare

För utbildade målare är tidlönen satt till 192,50 kr per timme. För de som väljer att arbeta på ackord är garantilönen 188,50 kr med en ytterligare ökning på 3,8 %.

Ackord är huvudlönesystemet för måleribranschen, men en annan överenskommelse kan göras om så önskas. Garantilönen fungerar som en säker inkomst, med eventuella överskott beräknade efter det att ackordsarbetet är slutfört. Första kvartalet 2023 var den genomsnittliga ackordslönen 240 kr per timme, vilket motsvarar en månadsinkomst på 41 760 kr för heltidsanställda.

Det är viktigt att notera att löner kan variera avsevärt beroende på region. För 2022 rapporterades de högsta ackordslönerna i Stockholm, medan de lägsta observerades i Södra och Gävle-Dala regionerna. Det nya avtalet med dessa löner gäller från 17 maj 2023. Nästa lönehöjning sker 1 maj 2024, då garantilönen blir 195 kr och ackordet höjs med 3 procent.

Lärlingslöner

För lärlingar varierar lönen baserat på antalet timmar de har arbetat. Här är det aktuella löneschemat:

 • 0-1700 timmar: 107,55 kr
 • 1700-3400 timmar: 117,15 kr
 • 3401-4250 timmar: 151,75 kr
 • 4251-5100 timmar: 163,25 kr
 • 5101-5950 timmar: 170,90 kr
 • 5951-6800 timmar: 178,60 kr

Löner för Andra Roller i Måleribranschen

Det finns också särskilda lönesatser för andra roller inom måleribranschen. För materialarbetare varierar lönen mellan 29 003 kr till 32 282 kr per månad, beroende på grupp och region.

För järnmålare och rostskyddsmålare är löneskalan liknande, med en tidlön på 192,50 kr per timme och ett ackord på 188,50 kr plus 3,8 %. För rostskyddsmålare varierar lönerna beroende på yrkesgrupp, med en topp på 188,50 kr per timme för yrkesgrupp A och en lägsta lön på 143,80 kr per timme för yrkesgrupp E.

Tidlön för målare

I det aktuella kollektivavtalet för måleribranschen är den lägsta tidlönen 192,50 kronor i timmen. Första kvartalet 2023 var den genomsnittliga tidlönen i landet 204 kronor, vilket ger en månadsinkomst på 35 496 kronor. Det nya avtalet med dessa löner gäller från 17 maj 2023. Nästa lönehöjning sker 1 maj 2024 och då blir tidlönen 199 kr per timme.

Dessa siffror ger en översikt över lönenivåerna för målare i Sverige. Det är dock viktigt att notera att individuella löner kan variera beroende på erfarenhet, kompetens och arbetsplats.

Summering

Målare i Sverige har en genomsnittlig tidlön på 192,50 kr per timme enligt det senaste avtalet. För ackordsarbete är garantilönen 188,50 kr med en ökning på 3,8 %. Lärlingar har varierande löner baserat på antalet arbetade timmar. För andra roller inom måleribranschen som materialarbetare, järnmålare och rostskyddsmålare finns också specifika lönesatser. Individuella löner kan variera beroende på erfarenhet, kompetens och arbetsplats.

Genomsnittslöner för Målare

 • Tidlön för Utbildade Målare: Från och med 17 maj 2023 är tidlönen satt till 192,50 kr per timme.
 • Ackordslön: Garantilönen för ackordsarbete är 188,50 kr, med en ökning på 3,8 %. Genomsnittlig ackordslön första kvartalet 2023 var 240 kr per timme.

Regionala Löneskillnader

 • Stockholm vs. Andra Regioner: De högsta ackordslönerna rapporterades i Stockholm, medan lägre löner observerades i Södra och Gävle-Dala regionerna.

Löneutveckling

 • Historisk och Framtida Löneutveckling: Nästa lönehöjning sker 1 maj 2024, då tidlönen blir 199 kr per timme.

Löner för Lärlingar

 • Lärlingslöner varierar baserat på antalet arbetade timmar, med en skala från 107,55 kr till 178,60 kr per timme.

Av byggeriet.nu

Möt vårt passionerade team av byggexperter – här för att guida dig mot byggdrömmen. Genom intervjuer och råd från branschproffs ger vi dig den kunskap du behöver. 🏗️👷‍♂️

Denna sida använder cookies. Läs mer om vad de används till i vår cookiepolicy.  Lär dig mer