Vad är skillnaden på radiator och element?

Element är namnet på elburen värme och radiator är namnet på vattenburen
värme i facktermer. Gemeneman gör sällan denna skillnad och använder orden
synonymt med varandra.

Vilka olika element/radiatorer finns det? 

Det finns två elementtyper (eller radiatorer):

El-element/el-radiator – värms upp av el, av en värmekrets som drivs med
el.

Vattenelement/vattenradiator – värms upp av vatten, vattnet i fråga värms
upp i en värmecentral.

Är luft i värmesystemet farligt?

Det är farligt med luft i elementet för värmesystemet. Luft i värmesystemet
innebär ingen risk för att skada oss människor, men värmesystemet mår inte bra
av att ha luft i sig.
Luft i värmesystemet kan orsaka oxidation, dvs värmekretsen/systemet kan rosta
sönder.

Luft i systemet har dessutom en påverkan på din ekonomi, närmare bestämt din
driftsekonomi (sämre verkningsgrad och dyrare uppvärmning).

Kan element börja brinna?

Element kan börja brinna, som allting annat som använder sig av el, men
risken för brand är större eller mindre beroende på vilken radiator du har
valt.

I vattenradiatorer är risken för brand obefintlig (metall och vatten ger
inget utrymme för eld). El-element är en annan sak, i dessa har du en glödkrets
(som du har i exempelvis en brödrost) och detta kan orsaka brand.

Generellt sett så bör el-element aldrig täckas över, men risken för brand är
helt beroende på vilket element du har. En oljefylldradiator har låg brandrisk
jämfört med ett konvektorelement som har hög brandrisk.

Hur fungerar fjärrvärme?

* Hett vatten produceras genom förbränning i en central anläggning.
* Det heta vattnet skickas ut i underjordiska rör till hushåll, företag och
andra verksamheter.
* I varje byggnad som ska värmas upp finns en central, i denna värmecentral
finns en värmeväxlare där värmen (men inte vattnet) överförs till husets egna
värmesystem.
* Fjärrvärmevattnet leds återigen tillbaka till fjärrvärmeverket. Där värms
vattnet återigen upp och ovanstående cykel återupptas.

Kan jag stänga av fjärrvärmen?

Du kan stänga av fjärrvärmen om du vill. Fjärrvärmen regleras automatiskt
med en värmeväxlare, du behöver med andra ord inte stänga av den då
värmecentralen sköter sig självt, men om du av någon anledning önskar stänga av
fjärrvärmen kan du göra det.
Notera att det kommer bli kallt i ditt boende.

Hur länge håller element?

Element brukar vanligtvis hålla väldigt länge. Har du element som är uppåt
20 år gamla bör du byta dessa utifrån andra anledningar än risken att det går
sönder. Väldigt gamla element innebär en större risk för brandfara.

Har du ett kallt element och behöver lufta det? Följ vår steg-för-steg guide för att få tillbaka värmen i huset >

Av byggeriet.nu

Möt vårt passionerade team av byggexperter – här för att guida dig mot byggdrömmen. Genom intervjuer och råd från branschproffs ger vi dig den kunskap du behöver. 🏗️👷‍♂️

Denna sida använder cookies. Läs mer om vad de används till i vår cookiepolicy.  Lär dig mer