Hur luftar jag ut elementet på bästa sätt?  


1) Det finns en nippel med en liten fyrkantig-ventil i sig. Det är den fyrkantiga ventilen du ska vrida på med element/luftningsnyckel – inte nippeln. Med mer moderna element (ofta i lägenheter/hyresrätter) så räcker det vanligtvis med en plattmejsel. Olika ventiler är olika stora, du får prova dig fram med element/luftningsnyckeln för att se vilken som passar.  

2) Ovanstående steg kan medföra att du måste fylla på värmesystemet med vatten igen. Kontrollera tryckmätaren som sitter vid expansionskärlet. För en enplansvilla bör trycket vara runt 1 till 1,5 bar. Vid påfyllning vrider du på påfyllningsventilens ratt och stänger ventilen när du uppnått korrekt tryck. Bor du i hyreslägenhet behöver du inte bekymra dig om denna punkt.  

3) Kontrollera att luftningsventilen inte läcker.  
Det finns ofta termostater på element, som sitter på elementventiler. Det är denna ventil som reglerar flödet för vatten, och är denna ventil satt ur spel så blir elementet inte varmt. Om termostaten varit “invriden” hela sommaren så kan elementventilen ha fastnat och behöva motioneras ut.

Hur ofta ska jag lufta element?  

Osäker på om det är ett element eller radiator? Läs mer här >

radiator avluftning

I vilken ordning ska jag lufta ut elementet? 

Hur ofta bör jag lufta mina element?

Vanligtvis vid behov, ofta under höst och vinter.

Varför kommer luft in i elementet? 

Att luft kommer in i elementet beror på att värmesystem – generellt sätt – fylls på med vatten. Vattnet har i sin tur syre, vilket gör att luftbubblor bildas i systemet efter ett tag. Du kan föreställa dig detta som så att du har ett dricksglas som du låter stå framme en liten stund. Små bubblor kommer sakta men säkert att bildas på glasets insida – detsamma händer inne i ett element.  

Varför kluckar det i elementet?  

Ett kluckande ljud beror på för mycket luft. Du bör lufta ut elementet och vara noga med att du får ut all luft. Se under frågan “Hur luftar jag ut elementet på bästa sätt?” hur du bör gå till väga för att lufta ut ditt element.  
 
Det är viktigt att veta att luft så gott som alltid kommer att finnas inuti ledningarna, men i väldigt små mängder. Det är när luften blir för mycket som den orsakar problem. 

Varför porlar det i elementet?  

Ett porlande ljud i elementet beror på mycket luft när vattnet rinner. Du bör lufta ut ditt element och se om detta hjälper. Se under frågan “I vilken ordning ska jag lufta ut elementet” tillvägagångssättet för att lufta ut ditt element. 
 
Det är viktigt att veta att luft så gott som alltid kommer att finnas inuti ledningarna, om i ytterst små mängder. Det är för mycket luft som orsakar problem för ditt element. 

Hur fixar jag ett kallt element? 

Du åtgärdar ett kallt element genom att lufta ur detta. Se svaret under frågan “Hur luftar jag ut elementet på bästa sätt?” för att se ordningsföljden för att lufta ut ditt element. 
Ett kallt element beror vanligtvis på att du fått in luft i värmesystemet. För att säkerhetsställa att det inte är något annat problem med elementets vattensystem, bör du först kontrollera att cirkulationspumpen fungerar korrekt, samt att termostaten fungerar och är öppen (om sådan finns). Du kan därefter kontrollera värmen på samtliga element.  

Kan element börja brinna?

Risken är minimal för vattenburna radiatorer men något högre för elektriska element. Var noga med att inte täcka över element med tyger eller annat som kan antändas.

Av byggeriet.nu

Möt vårt passionerade team av byggexperter – här för att guida dig mot byggdrömmen. Genom intervjuer och råd från branschproffs ger vi dig den kunskap du behöver. 🏗️👷‍♂️

Denna sida använder cookies. Läs mer om vad de används till i vår cookiepolicy.  Lär dig mer