Lufta element bör du göra när den nedre halvan av elementet är varmare än det övre. Finns det luft i systemet fungerar inte elementet som det ska, vilket gör att värmen inte kommer ut i hela elementet. Det är den övre halvan som ska vara varmare än den nedre halvan om elementet ska fungera felfritt.


När behöver jag lufta element? 

Du behöver lufta ditt element när du noterar att nedre halvan av elementet är varmare än det övre. Sannolikt har luft kommit in i elementet, och denna luft är vad du behöver få ut för att ditt element ska fungera som innan. Det är även dags när om du notera att framledningstemperaturen från värmecentralen är betydligt högre än i elementet.  
 
Är elementet helt kallt trotts att du vridit upp värmen behöver du också lufta det, det är ett tecken på att det finns luft i elementet som behöver tas ut. Ett annat tecken att det är dags är att elementen eller ett specifikt element börjar låta, porla elelr skramla.


Varför kommer luft in i elementet? 

Att luft kommer in i elementet beror på att värmesystem – generellt sätt – fylls på med vatten. Vattnet har i sin tur syre, vilket gör att luftbubblor bildas i systemet efter ett tag. Du kan föreställa dig detta som så att du har ett dricksglas som du låter stå framme en liten stund. Små bubblor kommer sakta men säkert att bildas på glasets insida – detsamma händer inne i ett element.  
 
Luft stiger. Bor du i en lägenhet så är de som bor högst upp i lägenheterna mest utsatta för att behöva lufta sina element. Bor du exempelvis på 7:de våningen så finns det risk att du behöver lufta dina element varje vintersäsong. Är du sist i kedjan på lite äldre system kan du även då vara utsatt för detta. Skulle systemet tömmas på varmvatten för t.ex. reparationer utav ledningar, eller andra läckage, så hinner det oftast pumpas in luft i systemet från cirkulationspumpen. Skulle detta hända så kan det vara så att du behöver lufta dina element flertal gånger, speciellt om du bor längst upp.  

Vad är skillnaden på radiator och element?  

Element är namnet på elburen värme och radiator är namnet på vattenburen värme i facktermer. Gemeneman gör sällan denna skillnad och använder orden synonymt med varandra.  


Vilka olika element/radiatorer finns det?  

Det finns två elementtyper (eller radiatorer): 

El-element/el-radiator – värms upp av el, av en värmekrets som drivs med el.  

Vattenelement/vattenradiator – värms upp av vatten, vattnet i fråga värms upp i en värmecentral.  


Är luft i värmesystemet farligt?  

Det är farligt med luft i elementet för värmesystemet. Luft i värmesystemet innebär ingen risk för att skada oss människor, men värmesystemet mår inte bra av att ha luft i sig. 
Luft i värmesystemet kan orsaka oxidation, dvs värmekretsen/systemet kan rosta sönder. 
 
Luft i systemet har dessutom en påverkan på din ekonomi, närmare bestämt din driftsekonomi (sämre verkningsgrad och dyrare uppvärmning).  
 

Kan element börja brinna?  

Element kan börja brinna, som allting annat som använder sig av el, men risken för brand är större eller mindre beroende på vilken radiator du har valt.  

I vattenradiatorer är risken för brand obefintlig (metall och vatten ger inget utrymme för eld). El-element är en annan sak, i dessa har du en glödkrets (som du har i exempelvis en brödrost) och detta kan orsaka brand.  

Generellt sett så bör el-element aldrig täckas över, men risken för brand är helt beroende på vilket element du har. En oljefylldradiator har låg brandrisk jämfört med ett konvektorelement som har hög brandrisk.  

 

Hur ofta ska jag lufta element?  

Element luftas vanligtvis vid behov och vanligast är detta behov under hösten och framåt vinterhalvåret. Ger ditt element ljud ifrån sig – såsom att skramla eller susa – så bör du lufta ut detta. Hör du detta ljud endast i ett enskilt element så börja med att endast lufta ut detta element först och främst. 
 
När du har luftat ditt element, eller dina element, och detta löste problemet och du har fått igång cirkulationen igen, så bör du lufta elementet ytterligare en gång. Cirkulationen är återigen igång, och risken finns att det fört med sig mer luft.  
 

Avlufta element

I vilken ordning ska jag lufta ut elementet? 

Bor du i lägenhet så behöver inte alla element nödvändigtvis sitta på samma stam. Det kan vara så att varsin sida av huset har sina egna stammar. Det säger nästan sig självt, egentligen. Står du vid din lägenhetsdörr och ser in i lägenheten så kan du nästan säga att höger och vänster sida har sina egna stammar – elementen längst bort från dörren åt vardera sida är då sist i sin krets.  

Ordningen som du bör lufta elementen är att börja med elementet som ligger längst bort i kretsen, och att därefter gå element för element.  
 

Hur luftar jag ut elementet på bästa sätt?  

För att lufta värmesystemet på bästa sätt, börja med att lufta elementen med cirkulationspumpen avstängd. Starta sedan pumpen och låt den gå någon minut och följ därefter följande steg:  
 
1) Det finns en nippel med en liten fyrkantig-ventil i sig. Det är den fyrkantiga ventilen du ska vrida på med element/luftningsnyckel – inte nippeln. Med mer moderna element (ofta i lägenheter/hyresrätter) så räcker det vanligtvis med en plattmejsel. Olika ventiler är olika stora, du får prova dig fram med element/luftningsnyckeln för att se vilken som passar.  
 
2) Ovanstående steg kan medföra att du måste fylla på värmesystemet med vatten igen. Kontrollera tryckmätaren som sitter vid expansionskärlet. För en enplansvilla bör trycket vara runt 1 till 1,5 bar. Vid påfyllning vrider du på påfyllningsventilens ratt och stänger ventilen när du uppnått korrekt tryck. Bor du i hyreslägenhet behöver du inte bekymra dig om denna punkt.  
 
3) Kontrollera att luftningsventilen inte läcker.  
Det finns ofta termostater på element, som sitter på elementventiler. Det är denna ventil som reglerar flödet för vatten, och är denna ventil satt ur spel så blir elementet inte varmt. Om termostaten varit “invriden” hela sommaren så kan elementventilen ha fastnat och behöva motioneras ut. Detta gör du genom att skruva bort termostaten och knacka på ventilen, vilket ofta ser ut som en liten pigg. Du ska inte dra i den, det är säkrast att knacka på ventilen. Beroende på så kan du behöva knacka lite hårdare och längre för att den ska “släppa” och hoppa ut. Du kan därefter trycka in den och se om den åker ut igen av sig självt. Är elementet helt kallt så bör du göra ovanstående steg först i alla lägen. Blir elementet inte varmt trots luftning och motionering av ventil, så kan skräp/smuts fastnat i ventilhuset. Du kan byta ut ventilen, men du behöver stänga av cirkulationen – vilket kan bli väldigt svårt i en lägenhet.  
 
Är du osäker så bör du kontakta en fackman för hjälp. Det finns mycket vatten i värmesystemet och det kan bli stora vattenskador om du gör fel. Bor du i hyresrätt så kan du alltid göra en felanmälan på dessa problem. Att du har luft i dina element kan påverka dina grannars värme (i en hyresrätt).  
 
Skulle elementet, trots alla ovanstående åtgärder, fortsätta vara hälften varmt och hälften kallt, så finns en risk att det är för mycket skräp inne i elementet – ett nytt element kan då behövas att installeras.  
 

Hur luftar jag element utan nyckel?  

Det går att lufta ett element utan en elementnyckel, genom att sära på kopplingarna, men det är inte att rekommendera om du inte är insatt fackman.  

Öppnar du kopplingen ytterst, ytterst varsamt, så ska det börja komma lite vatten – till nästan inget vatten alls. Det är stort tryck i värmesystem, och är du för snabb så kan du snabbt få översvämning hemma hos dig. Återigen så rekommenderar vi att be en insatt fackman om hjälp för att inte förvärra, eller förstöra någonting.  
 

Varför porlar det i elementet?  

Ett porlande ljud i elementet beror på mycket luft när vattnet rinner. Du bör lufta ut ditt element och se om detta hjälper. Se under frågan “I vilken ordning ska jag lufta ut elementet” tillvägagångssättet för att lufta ut ditt element. 
 
Det är viktigt att veta att luft så gott som alltid kommer att finnas inuti ledningarna, om i ytterst små mängder. Det är för mycket luft som orsakar problem för ditt element. 

Varför kluckar det i elementet?  

Ett kluckande ljud beror på för mycket luft. Du bör lufta ut elementet och vara noga med att du får ut all luft. Se under frågan “Hur luftar jag ut elementet på bästa sätt?” hur du bör gå till väga för att lufta ut ditt element.  
 
Det är viktigt att veta att luft så gott som alltid kommer att finnas inuti ledningarna, men i väldigt små mängder. Det är när luften blir för mycket som den orsakar problem. 
 

Varför måste jag lufta ut elementet?  

Har du luft i elementet får du inte full kapacitet av ditt element, eftersom luften hindrar det varma vattnet att cirkulera i hela elementet. Med mycket luft i systemet finns risk för korrosion dvs att metallen fräts sönder.  
 

Hur fixar jag ett kallt element?  

Du åtgärdar ett kallt element genom att lufta ur detta. Se svaret under frågan “Hur luftar jag ut elementet på bästa sätt?” för att se ordningsföljden för att lufta ut ditt element. 
 
Ett kallt element beror vanligtvis på att du fått in luft i värmesystemet. För att säkerhetsställa att det inte är något annat problem med elementets vattensystem, bör du först kontrollera att cirkulationspumpen fungerar korrekt, samt att termostaten fungerar och är öppen (om sådan finns). Du kan därefter kontrollera värmen på samtliga element.  
 

Hur länge håller element?

Element brukar vanligtvis hålla väldigt länge. Har du element som är uppåt 20 år gamla bör du byta dessa utifrån andra anledningar än risken att det går sönder. Väldigt gamla element innebär en större risk för brandfara.  

Hur fungerar fjärrvärme?  

* Hett vatten produceras genom förbränning i en central anläggning.  
* Det heta vattnet skickas ut i underjordiska rör till hushåll, företag och andra verksamheter. 
* I varje byggnad som ska värmas upp finns en central, i denna värmecentral finns en värmeväxlare där värmen (men inte vattnet) överförs till husets egna värmesystem.  
* Fjärrvärmevattnet leds återigen tillbaka till fjärrvärmeverket. Där värms vattnet återigen upp och ovanstående cykel återupptas. 


Kan jag stänga av fjärrvärmen?  

Du kan stänga av fjärrvärmen om du vill. Fjärrvärmen regleras automatiskt med en värmeväxlare, du behöver med andra ord inte stänga av den då värmecentralen sköter sig självt, men om du av någon anledning önskar stänga av fjärrvärmen kan du göra det.  
Notera att det kommer bli kallt i ditt boende.  

Elementet är fortfarande kallt – trotts avluftning

Av byggeriet.nu

Möt vårt passionerade team av byggexperter – här för att guida dig mot byggdrömmen. Genom intervjuer och råd från branschproffs ger vi dig den kunskap du behöver. 🏗️👷‍♂️

Denna sida använder cookies. Läs mer om vad de används till i vår cookiepolicy.  Lär dig mer