När är det egentligen läge att byta mitt tak och vad ska jag tänka på? Vilket material ska jag välj? Behöver jag bygglov? Ja, frågorna kan vara många och svåra i detta ämne, hur man går till väga och vad du som beställare behöver ha koll på. Här hjälper vi dig med det några av det vanligaste frågorna kring takrenovering och omläggning samt lite tips på vad du bör ha med dig i bakhuvudet.    

Vad kostar det att lägga om 100 kvm tak?

  • 100 kvm betongpannor kostar ca. 220,000 kr/ex moms
  • 100 kvm tätskikt kostar ca. 160,000 kr/ex moms
  • 100 kvm bandtäckning kostar ca. 280,000 kr/ex moms.

Dessa är några av det vanligare taktyperna som hanteras vid en takomläggning idag. Dom priserna som vi nämner ovan är uppskattade priser och kan variera beroende på vald entreprenör och omfattningen av omläggningen. Några exempel på delar som har en stor prispåverkan över slutpriset är: råsponten, ifall den behöver bytas ut eller inte, eller hur mycket plåtdetaljer taket har, antal genomföringar mm. Priserna vi tar upp i detta exempel innefattar inget råspontsbyte, 2 st genomföringar, ny avvattning, papp, läkt och till sist ställnings arbete och deponihantering.  

När det kommet till tätskikt eller papptak som det också kallas så är det befintliga skicket på taket en del av prispåverkan, då du kan ha upp till tre lager papp på dit tak innan en rivning är nödvändig. Är den pappen som ligger på taket i ett sådant skicka att det inte behöver rivas innan ett nytt lager monteras går kostnaderna ner.

Bandtäckning är ett av de dyraste taken du kan lägga, men otroligt snyggt. Som vi nämner tidigare är plåt en dyrare kategori både i material och arbetskostnad. Samt att en omläggning med bandtäckning kräver fler yrkesgrupper, både plåtslagare och takläggare vilket har påverkan på priset. Detta är verkligen vad man kallar ett hantverk.      


Vad ska man tänka på när man byter tak?

Tänk på att börja i tid. Att vänta med en takomläggning för länge kan orsaka vidare problem som takläckage med vidare vattenskador som sällan täcks av försäkringen. Ta in offerter från flera entreprenörer och ta reda på vad som behöver bytas i samband med denna omläggning.  

Låt oss ta ett panntak som exempel: I många fall så behöver exempelvis inte råsponten bytas ut, men om du ska dra i gång med en omläggning är det alltid bra att byta ut länk och underlagspapp. Då detta i det stora hela inte är stora kostnader men kan bli motsatsen ifall skador skulle uppkomma som gör att pappen eller läkten behöver bytas ut i ett senare skede.   

Något av det viktigaste när du ska byta dit tak är att välja en entreprenör dig känner dig trygg med. Är detta ett område du inte koll på kan det vara bra att ta ut en eller fler olika takläggare som gör en bedömning på taket om vad som behöver bytas ut. En omläggning är ett väldigt kostsamt projekt och många kanske dras till att välja det billigaste alternativet. Här är det också väldigt viktigt att läsa igenom dom offert men fått, för att se vad som igår i priset och vad du faktiskt får för pengarna. Tyvärr så finns det mycket oseriöst folk i branschen så ställ frågor om det är något du inte förstår i offerten. Ett tips är också att kolla upp företaget innan i form av omdömen av tidigare kunder, samt att se ifall företaget jobbar enligt AMA HUS 21 som är byggarens ”regelbok” skulle man kunna säga.     

Osäker på vad just ditt tak behöver, ta hjälp av proffs och få rådgivning i rätt riktning.

Rådgivning och åtgärd för ditt tak av proffsen

Vad kostar det att göra rent tak?

Att tvätta och bespruta ett tak som är 100 m2 kostar ca: 8,000 kr/ex moms. I detta prisexempel ingår tvätt av taket, rensning av hängrännor och stuprör samt besprutning av takytan men mossbekämpningsmedel.

Är taket belagt men betongpannor så kan det tvättas det med högtryck, även papp taktvättas på samma sätt fast med ett lägra tryck och bort från skarven. Lertegel borstar/skapar man rent.   

Får man byta takstolar utan bygglov?

Ja det får du, så längre du inte ändrar något i konstruktionen. En bra tumregel är att så länge du inte ändrar husets utseende behövs inget bygglov. Men säg att du vill bygga ett takfönster, eller en takkupa som kräver ändringar i takstolarna, då behöver du ansöka om bygglov. Behöver du råd om hur du ska gå till väga gällande detta så kontaktar du den kommunen som detta fastigheten ligger i för vidare information och vägledning om hur en bygglovsansökan går till.    

Vilken typ av tak är bäst?

Det beror på taket utseende och förutsättningar. Den geografisk faktorn som väder och vind har en stor inverkan på bästa valet av material. Tänk bara på att om du ska ändra utseende, färg eller material på ditt tak så kan det krävas ett bygglov eller en bygganmälan.

Om vi pratar material med lågt underhåll så är bandstäckning det bästa alternativet. Detta är ett klassiskt utförande som man kan se mycket av i bland annat stadsmiljöer, utseendemässigt ser ut som långa plåtremsor och är vanligtvis svarta eller gröna. Detta material har en lång livslängd och kräver mycket lite underhåll. Nackdelen med bandtäckt plåt är att det är väldigt dyrt att montera. Kostnaderna varierar så klart mellan olika entreprenörer, mer om det kan du läsa under Vad kostar det att lägga om 100 kvm tak?   

Hur länge håller tak med betongpannor?

Martin på TAK 2.0 besvarar hur länge ett tak med betongpannor håller: ”Ett tak med betongpannor håller uppskattningsvis ca: 30–40 år. Som med mycket annat så hänger livslängden på underhållet av sitt tak. Så som att byta ut trasiga pannor, tvätta och bespruta taket med jämna mellanrum, byta ut trasiga beslag osv. I och med detta så kan dit tak hålla längre än 30 – 40 år om underhåller utförs. Något annat som påverkar livslängden på taket är väderförhållandena som kraftig vind, regn, tunga snömängder, exponering av sol osv.”

Tegelpannor är ett alternativ som har snäppet längre livslängd än betongpannor. Här pratar man ofta om ett snitt på ca: 50 år men det kan hålla betydligt längre än så om man tar hand om grejerna. Ett annat plus med tegelpannor är att dom åldras på ett snyggare sätt än betong. En gammal betongtank kan se lite ”ledset” ut med blekta pannor som har tappat färg, medan lerteglet kanske till och med blir snyggare med åren och ge huset en helt annan karaktär. Men det som kan göra att många väljer betongpannor är för att dom är billigare och att pannorna är lite bredare, vilket gör att det går åt lite färre pannor än med tegel.       

Hur många timmar tar det att byta tak?

Ett vanligt villatak med en tya på ca: 100–130 m2 belagt med takpannor tar uppskattningsvis mellan 3–4 veckor att utföra. Ett tak på samma yta beklätt med tätskikt tar uppskattningsvis 2–3 veckor och bandtäckning ca: 4–5 veckor. Det finns även här många faktorer som spelar in på arbetstiden som exempelvis antal genomföringar, om det finns takkupor, takfönster, takets lutning osv. Men för att sammanställa ett tumme-pekfinger mått på hur lång tid det tar att lägga om ett vill tak, ca: 2–4 veckor.       

Måste man byta läkt vid takbyte?

Det rekommenderas. När du gör en takomläggning som är ett kostsamt projekt vill man att utförandet ska bli så bra som möjligt utan eventuella framtida komplikationer, i och med så byter man läkt och papp vid en omläggning. Ponera att det skulle bli ett läckage några år efter en omläggning på grund av dålig underlagspapp, då kommer slutpriset för detta projekt att bli betydligt dyrare för tätning efter genomförd omläggning.

 En annan anledning till att det är bra att byta läkten är på grund av takpannorna. Beroende på vald leverantör så är läkt avståndet olika på olika pannor. Har du ett äldre tak så är troligtvis det anståndet inte desamma på ny producerade pannor, och ska du ha produktgarantier som gäller ska montaget ske enligt anståndet angivet från leverantören. Sedan kan det också vara bra att tänka på gällande garantier, ifall du inte vill byta läkt vid din omläggning så kan entreprenören välja att frånskriva sig sina garantier då risken är för stor för problem längre fram. Så önskar du ett utförande som frångår AMA HUS 21 eller den yrkeskunniges rekommendationer så var beredd på att det då kan utföras utan garantier.  

Måste man ha bygglov för att byta tak?

Om du byter dit tak till samma utseende som innan behövs inget bygglov. Men om du däremot vill byta färg, material eller konstruktion så taket så behövs bygglov eller en bygganmälan. Men konstruktion menar vi exempelvis bygge av en takkupa. För att få mer precis information gällande detta så kontaktar du den kommun som fastigheten tillhör för mer information. Det är även där du gör en bygganmälan och ansöker om bygglov.      

Hur långt tid håller ett tak?

Snitt livslängden för tar är uppskattningsvis:

  • Betongpannor ca: 30 – 40 år
  • Lertegel ca: 50 år
  • Tätskikt ca: 20 – 30 år
  • Bantäckning ca: 50 år  

I tidigare stycken Hur länge håller tak med betongpannor? och Vilken typ av tak är bäst? Kan du löse mer om dessa livs längder. Där nämner vi at underhåll år A och O för att maximera ditt taks livslängd.

Men omläggning är inte alltid den enda lösningen på lite trötta tak. Utan du kan komma långt med serviceåtgärder. Med service menar vi mindre utföranden (jämfört med en omläggning) som att punkt renovera där behöver är. Att byta ut den underlagspappen och råsponten i en begränsad yta som är dålig, eller att byta ut trasiga plåtdetaljer, montera ny nockbandstätning osv. Det finns mycket man kan göra som inte innefattar en omläggning. Detta är ett bra exempel varför det är bra att ta in fler offerter, då många entreprenörer kanske väljer att rekommendera en takomläggning då det kanske är smidigare rent utförande mässigt än med serviceåtgärder, om taket är i behöv av en renovering.

Av byggeriet.nu

Möt vårt passionerade team av byggexperter – här för att guida dig mot byggdrömmen. Genom intervjuer och råd från branschproffs ger vi dig den kunskap du behöver. 🏗️👷‍♂️

Denna sida använder cookies. Läs mer om vad de används till i vår cookiepolicy.  Lär dig mer