Hjälp! Det läcker ni! Ett takläckage kan verkligen bli en pulshöjande upplevelse, som av någon anledning har en tendens att inträffa när middagsgästerna står i hallen. När en sådan situation inträffar kan det med full förståelse vara svårt att veta vad man kan göra när man ser att det rinner in vatten. Vi kommer att hjälpa dig så gott vi kan med information kring vad du själv kan göra och hur du förebygger ett eventuellt takläckage. Men kanske det absolut viktigaste, vart du kan ringa för att få akut hjälp när ett läckage har inträffat.  

Vad gör man om taket läcker?

När du upptäcker en läcka, oavsett vart den kommer ifrån så är det viktigaste att så snart som möjligt få stopp på läckaget. Skador som har orsakats av vatten kan snabbt sprida sig och orsaka större och ytterligare skador. Erfarna i branschen har förståelse för och rekommenderar inte att en oerfaren tar sig upp på taket i ett eventuellt regnoväder för att försöka hitta läckaget. Som tur är finns det proffs idag som vill lösa ditt problem, vi tipsar om ett företag du kan ringa när du upptäcker ett takläckage, dom heter TAK2.0. Detta företag var dom första att erbjuda akut hjälp med takläckage i Stockholm. Med det sagt så har dom stor erfarenhet med dessa akuta situationer och ger bra vägledning i en stressfull situation. Dom erbjuder jour utryckning vid sådana situationer, dit kommer du på telefonnummer 08 – 20 16 41.

Det finns också åtgärder du kan göra själv när ett taktläckage upptäcks. Nedan har vi en 5 stegs lista framtagen av en takläggaren Oscar på TAK 2.0 som har arbetat mycket med takläckage och har gett bra tips och riktlinjer som är enkel att följa tills hjälp kommer.

 1. Få bort vattnet
  Börja med att torka upp vattnet så gott du kan. Flytta sedan undan möbler och föremål som kan ta skada av vattnet, och placera sedan en hink, kastrull eller liknande under för att fånga upp vatten som proppar in.
 2. Hitta läckan
  Försök att hitta vart vattnet kommer ifrån. Några av det vanligaste orsakerna till läckage är från ventilationsrör eller skorstenar. Har fastigheten exempelvis en vind så ta dig upp för att se om vattnet har kommit in kring dessa genomföringar. Även om det inte droppar eller rinner in vatten så kan man oftast se ifall materialet ser blött ut. Detta är nämligen mycket bra information till den takläggaren som kommer för att förenklar processen att läck-söka.
 3. Täta
  Försök att täta i den mån du kan. Genom att exempelvis lägga en presenning över det skadade området. Är taket belagt med pannor kan det hjälpa att byta ut eventuellt trasiga pannor, för att få ner mängden vatten som kommer in bakom pannorna. Det är även bra att tota skadan både innan och efter tätningen, för att ett kunna via en takläggare samt att vid ett senare skede är det något som försäkringsbolagen kan komma att efterfråga.
 4. Ring jour takläggare
  Du kanske har lyckats provisoriskt täta läckaget själv, men annars är det bra att ringa ett jourföretag för att få ut en yrkeskunnig som utför den provisoriska tätningen. Alla företag med denna jourtjänst har lite olika upplägg så stegen efter kontakten kan så klart variera, men enligt detta exempel kommer kunden efter den provisoriska tätningen att erbjudas en permanent lösning.
 5. Kontakta ditt försäkringsbolag.
  När den akuta situationen är under kontroll så ringer du ditt försäkringsbolag och anmäler skadan. Exakt vad försäkringen täcker kan se olika ut beroende på typ av försäkring och försäkringsbolag. Men för att få en bättre insyn i hur försäkringen är upplagd gällande takläckage, så kan du läser mer under rubriken Vad täcker försäkringen vid en vattenskada. Vanligtvis täcks inte utifrån-kommande vatten av försäkringen om det inte är extrema väderförhållanden, men i vissa fall kan försäkringen ersätta delar av skadorna.

Få proffshjälp med takläckaget

Varför läcker taket?

Takets ålder eller att montaget är bristfälligt utfört är två av det vanligaste orsakerna till ett läckande tak. Baserat på detta så uppstår läckagen oftast kring genomföringar i taket som skorsten, ventilation, taklucka, takfönster osv. Vädret kan också vara en orsak till takläckage som kraftiga regn, snöoväder eller skyfall där vattnet mängden och snötyngden ökar risken för läckage, men även stormbyar och kraftiga vindar som kan blåsa bort pannor, blåsa sönder vindskivor eller att träd och grenar blåser ner på taket och orsakar skador.

En ytterligare orsak som kan vara en liten bov i dramat är när taket skottas. Utförs inte detta varsamt så kan skador förkomma om exempelvis snöskyffeln dras mot en genomföring/fönster så skarven tar skada, eller om yttertaket är belagt med papp så är det lätt att rispa sönder ytskiktet med snöskyffeln.

Hur ser man om taket är dåligt?

Har taket större mängder beläggningar som mossa så kan det var att varningstecken, du kan också enkelt flytta på några av takets eventuella pannor för att de hur läkten och pappen ser ut. Är läkten svart eller åt det mörka håller börjar en omläggning närma sig. Ser underlagspappen torr och ”fnasig” ut eller om den skulle vara fuktskada och se väldigt blöt ut är det också dags för en omläggning. Om underlagspappen inte uppfyller sin fulla funktion och fukt har kommit in i undertaket kan det vara svårt att se detta från utsidan, lättaste att upptäcka en sådan skada är inifrån genom att titta på undertaket. Finns det mörka fläckar, flammiga områden eller rinn märken är det ett tecken på fukt. Detta brukar vara ganska lätt att upptäcka då det utöver den visuella bedömningen går att upptäcka via lukten. Man brukar benämna detta som att det ”luktar instängt” eller gammal vind, dessa lukter är en indikation på fukt. Så påtagliga visuella skador i kombination med konstig lukt så ät det sannolika en fuktskada och både ytter och under taket behöver bytas ut.

Detta är ett bildexempel på hur torr underlags papp kan se ut.

Kan man lägga om taket på vintern?

Omläggning går alldeles utmärkt att genomföra under vintermånaderna. Det kan faktiskt vara till en fördel att göra det på vintern framför höst/vår med större risker för regn. Varför kan man då fråga sig, det är rent krast ett montage där det är väldigt viktigt att underlaget är helt torrt, vilket är steget när underlagspappen ska monteras. Ska taket genomgå ett råspontsbyte är även det momentet viktigt är vädret är med eftersom att taket kommer stå helt öppet. När väl underlagspappen är monterad så spelar det ingen roll om det skulle regna eller snös, för taket är då stängt som kan brukar kalla det. Och för att gå tillbaka till frågan gällande vinterarbete så är det så mycket lättare att hålla ett torrt underlag med snö än med vatten, då det är kallare yttertemperaturer som gör att det inte är lite blött ute och i luften men även att det är mycket smidigare att forsla bort snö än att torka upp en yta där det exempelvis har regnat.

När det kommer till tätskikts tak vill man däremot invänta ett varmare och torrare väder. Likvärdigt som vid pannomläggningar så håller underlagspappen taket tät och torrt, men vid ett helt papp tak så kommer det att läggas ytterligare ett lager papp, och mellan dessa lager måste det vara helt torrt. När ytskikt bränns som man säger görs det som begreppet indikerar, bränns med öppen låga. Skarvarna i pappen har en klisterremsa som värms upp med lågan och läggs sedan på näst liggande våd och bränns därmed fast. Denna process är smidigare med varmare väder då värmen är det som behövs för att fästa våden, men även faktumet att dom du har påbörjat momentet att bränna ytskiktet bör det färdigställas helt innan ett regn eller snöoväder drar in så det inte hamnar vatten eller fukt mellan dom två olika papp lagerna.

Täta runt skorsten?

Att ha ett läckage intill din skorsten är otroligt vanligt. Som vi nämner i tidigare stycken så är läckage intill genomföring en av det vanligaste anledningarna till takläckage. Men, när man tätar runt skorstenar görs det smidigast med antingen tätningsmassa intill skarvar i själva plåten eller med något som heter Wakaflex. Detta är en slags duk som anpassat klipps till för läckage området. Wakaflexen fungerar som ett stort plåster på det skadade området, är mest att föredra på mindre skador eller för temporära läsningar då detta inte är den mest optimala lösningen för en permanent åtgärd. Och slutligen det som kan vara det mest hållbara alternativet är att byte plåtarbetet nertill på skorstenen. Nertill på en skorsten finns det något som kallas för nerderbeslag, detta skulle man kunna förklara som skorstenens halsduk då syftet med denna plåt ät att hålla tätt och torrt mellan skorstenen och taket. En del har en helintäckt skorsten, vilket är då att hela skorsten är klädd i plåt men syftet i anslutning till taket är den samma, tätt och torrt.

Se rubrik Vad gör man om taket läcker gör att få mer tips och råd på vad du kan göra om ett läckage har uppstått.

Förebyggande Åtgärder

 • Regelbunden Inspektion: Kontrollera taket regelbundet, särskilt efter extrema väderförhållanden.
 • Underhåll av Taket: Rengör taket från mossa och andra beläggningar. Se till att takpannor och genomföringar är i gott skick.
 • Rensa hängrännor och stuprör: Rekomandationen är att detta görs varje höst och vår.
 • Professionell Hjälp: Anlita en expert för att inspektera och underhålla taket, särskilt om du upptäcker tecken på slitage eller skador och få åtgärdsförslag för att förlänga livslängden på taket.

Sammanfattning

Att hantera ett akut takläckage kräver snabba åtgärder för att minimera skador. Genom att följa dessa steg och vidta förebyggande åtgärder kan du skydda ditt hem mot framtida läckage. Regelbunden inspektion och underhåll av taket är nyckeln till att undvika akuta situationer.

Av byggeriet.nu

Möt vårt passionerade team av byggexperter – här för att guida dig mot byggdrömmen. Genom intervjuer och råd från branschproffs ger vi dig den kunskap du behöver. 🏗️👷‍♂️

Denna sida använder cookies. Läs mer om vad de används till i vår cookiepolicy.  Lär dig mer