Vattenskador i bostadsrätter kan vara både stressande och kostsamma. För att ge dig som bostadsrättsinnehavare en klarare bild av vad du kan göra för att hantera och förebygga sådana skador har vi pratat med Jimmy, projektledare och expert på vattenskador på Norlin Olsson AB.

Vanligaste orsakerna till vattenskador

Jimmy börjar med att förklara att de vanligaste orsakerna till vattenskador i bostadsrätter ofta är relaterade till stopp i avlopp, skador på tätskikt vid golvbrunnar i badrum, samt läckage från trycksatta ledningar, diskmaskiner och kylskåp.

Första stegen vid en vattenskada

Om olyckan är framme, är det viktigt att agera snabbt. Jimmy råder att först stänga av vattnet för att minimera skadan. Kontakta sedan din bostadsrättsförening och ditt försäkringsbolag. Bostadsrättsföreningens försäkring täcker vanligtvis skador på byggnadens stomme, medan din egen försäkring som lägenhetsinnehavare täcker ytskikten i din lägenhet.

Besiktning och bedömning av skadan

Norlin Olsson AB:s process för att hantera vattenskador inkluderar en noggrann besiktning för att fastställa skadans omfattning. ”Vi börjar med en okulär besiktning och fortsätter sedan med fuktindikationsmätningar för att avgöra hur djupt och omfattande skadan är,” förklarar Jimmy.

Norlin Olsson AB

Proffshjälp vid vattenskada

Utmaningar och samarbete med försäkringsbolag

Ett av de största hindren vid reparation av vattenskador är koordinationen mellan olika försäkringsbolag och parter. ”Det finns fall där upp till tio olika försäkringar inblandade, vilket kräver klarhet om vilken part som är ansvarig för vad,” säger Jimmy. Norlin Olsson AB’s expertis ligger i att navigera dessa komplexa situationer, vilket förenklar processen för alla inblandade.

Förebyggande åtgärder

För att minska risken för vattenskador i framtiden rekommenderar Jimmy regelbundna kontroller av droppskydd under vitvaror och täta slitsbotten där rör och avlopp finns. ”Regelbunden spolning av stammarna är också kritiskt för att förebygga stopp i avloppen,” tillägger han.

Användning av modern teknik

När det gäller att effektivisera återställningsprocessen använder Norlin Olsson AB moderna avfuktare och snabbar på beslutsprocesserna genom välunderbyggda rapporter till försäkringsbolagen. ”Vi ser också till att beställa material tidigt för att undvika förseningar i återuppbyggnaden,” förklarar Jimmy.

Råd till blivande bostadsrättsägare

För den som överväger att köpa en bostadsrätt är Jimmys råd att noga undersöka fastighetens skick. ”Be om att se BKR och säkervatten intyg för badrummet, kontrollera rörens skick i köksskåpet och se till att det finns droppskydd installerade,” rekommenderar han.

Genom att vara väl förberedd och informerad kan du som bostadsrättsinnehavare effektivt minska risken för och hantera konsekvenserna av vattenskador. Med experthjälp från Norlin Olsson AB och en bra försäkring kan du känna dig trygg i din bostad.

Av byggeriet.nu

Möt vårt passionerade team av byggexperter – här för att guida dig mot byggdrömmen. Genom intervjuer och råd från branschproffs ger vi dig den kunskap du behöver. 🏗️👷‍♂️

Denna sida använder cookies. Läs mer om vad de används till i vår cookiepolicy.  Lär dig mer