Vad kostar taktvätt?

En taktvätt med besprutning kostar mellan 8 900kr efter ROT-avdrag 2022. Det finns olika typer av taktvätt och det avgör också priset. Det som avgör priserna är storleken på taket, hur mycket medel som behövs.

Att vara husägare innebär ett visst ansvar som tillexempel underhåll av fastigheten.
När man pratar underhållsarbete överlag så är taket en del som många inte tänker på och då speciellt taktvätt. Som med mycket annat på ett hus håller material och konstruktion längre med underhåll, ett lätt sätt att få sitt tak att hålla längre är att tvätta det.
Här kommer vi att klargöra allt du behöver veta kring taktvätt så som priser, vad du bör tänka på, hur du tvättar själv och mycket mer.    

Vad kostar det att rengöra taket?

Vad som ingår i en taktvätt avgörs på vad ni vill ska ingå i arbetet, ibland räcker det med en takrengöring. Att rengöra tak kan handla om allt från att tvätta med högtryckstvätt till att borsta rent med kvast. Man måste skräddarsy erbjudandet för varje tak, då alla tak har olika former. Oftast tar det strax under 1 dag för endast mossbehandling.

 Ca priser för tankrengöring, besprutning och transportkostnader 2022:

Takyta kvmKostnad efter rotavdrag
0 – 50 kvmFrån 2 999 kr
50 – 100 kvmFrån 3 599 kr
100 – 150kvmFrån 4 199 kr
150 – 200kvmFrån 5 799 kr
200 <  kvmFrån  6 399 kr
Tabell takrengöringspriser

Är det viktigt med taktvätt?

Det är viktigt med taktvätt om man vill ha ett tak som håller länge. Taket ska utstå väder och vind men även mögelpåväxt och smuts. Genom att tvätta taket med jämna mellanrum så förebygger man att dessa mosspåväxt och att annan smuts fäster.

En vanlig påväxt är mossa som suger åt sig fukt och därmed utsätter till exempel pannorna under för desamma. Rötterna från mossan kan leta sig ned i pannan och där med leda in vatten. Blir dessa pannor utsatta för minusgrader så kan dom skadas. Denna fukt kan sprida sig vidare ner till läkten som pannorna vilar på. Därför är det även bra att ha koll på hur det ser ut under pannorna, där du faktiskt kan ha större påväxt en vad som är synligt på taket.

Vad kostar det att tvätta taket själv?

Det kostar mellan 3100kr till 7600kr att tvätta taket själv om taket är mellan 50–200 kvm beroende på material och storlek. Att göra detta själv är nödvändigtvis inte en svår uppgift men som med många andra hemma projekt så är det utrustning som behöver införskaffas för att detta ska kunna genomföras. Framför allt för säkerhetens skull men även för enkelheten.

Livlina Kostar ca: 850–5400 kr beroende på lina. (beskrivning finns under säkerhet vid taktvätt)   

Sele Från 500–10,000: – beroende på sele. (beskrivning finns under säkerhet vid taktvätt)

BekämpningsmedelDet medel som används för att bekämpa oönskad påväxt. Ett exempel är
Grön-Fri från JAPE och kostar ca 595kr för en 5L dunk.
Vilket blir ca: 30kr/kvmdå det räcker med0,25l till 1 kvm.

Tryckspruta Är ett verktyg som används för att spruta ut själva bekämpningsmedlet på taket. Påminner lite om en vattenpump i användningssättet.
Från 270 kr

Handskar Arbetshandskar är ett måste vid dessa arbeten då det är ett typ av gift som hanteras.
Från 20 kr beroende på handskar.

Så vad koster det egentligen att göra detta själv?
Först så kommer du att ha en startkostnad, alltså den kostnaden som framkommer av att göra sig startklar med all utrustning och material. Denna mall nedan är ca pris.

Startkostnad för utrustningen ca: 1670kr (livlina, sele tryckspruta, handskar, utan bekämpningsmedel)

En dunk bekämpningsmedel kostar ca: 595kr och räcker till ungefär 20 kvm.

Kostnad för besprutningsmedel nedan:

50 kvm kostar ca: 1 490 kr.
100 kvm kostar ca: 2 975 kr.
150 kvm kostar ca: 4 760 kr.
200 kvm kostar ca: 5 950 kr.

Kostnad med besprutningsmedel och inköp av överigt material (livlina, sele, tryckspruta, handskar och bekämpningsmedel):

50 kvm kostar ca: 3 160 kr.
100 kvm kostar ca: 4 645 kr.
150 kvm kostar ca: 6 135 kr.
200 kvm kostar ca: 7 620 kr.

Hur får man bort mossa från taket?

För att ta bort mossa från taket så behövs det högtryckstvätt och borste eller med bekämpningsmedel beroende på vilken typ av tak.
Det är viktigt att ha koll på vilket tillvägagångssätt du bör använda för just ditt tak då de olika materialen kan ta skada vid fel behandling. Nedan har vi listat upp vad som gäller för de vanligaste materialen.

Få bort mossa från betongpannor och tegelpannorHögtryckstvätt för bästa resultat, men det tar längre tid än vad det gör att borsta med kvast, för med kvasten så tar man endast bort det grövsta och låter mossbekämpningsmedlet sköta resten för att stärka takpannorna och att döda rötterna för alger/mossa.

Båda ingreppen skadar takpannornas ytbehandling så detta utförande måste man eventuellt utföra var 3–5 år berättar Oscar på Tak 2.0. Oscar fortsätter -”Se även till att få bra täckning vid besprutningen för att motverka att ny mossa får fäste”.

Få bort mossa plåttakEn enkel och effektiv metod är med vanligt diskmedel, vatten och bekämpningsmedel.
Kan också räcka med att borsta rent taket eller använda högtryckstvätt. Ska du använda en hög tryck ska du vara försiktig och använda ett speciellt program så att inte ytbehandlingen skadas, vilket kan vara lätt hänt ifall det finns skador på plåten som utsätts för högtryck. Det går alltid att rådfråga med en takfirma om du känner dig osäker.    

Få bort mossa papptakAnvänd ett bekämpningsmedel som inte innehåller lösningsmedel med en lite snällare borste. Undvik högtryckstvätt då det finns risk att det höga vattentrycket får pappen att släppa. Det kan även skada skiffret på pappen som lossnar när man använder högtryckstvätt på papptak.

Bild lånad från TAK 2.0 AB.

Vilken takrengöring är bäst?

Den bästa takrengöringen är BPS7111 säger Oscar på TAK 2.0 i Stockholm, den använder de för taktvättar. En anledning är att vid applicering så syns det vart du har besprutat, vid användning av bekämpningsmedel är det viktigt att hela takytan blir täckt för att påväxten verkligen ska försvinna.  

Vad kostar det att ta bort mossa på taket?

För att tabort mossa från taket med proffessionell hjälp kostar det 6790kr efter ROT-avdrag för att ta bort mossa med högtryckstvätt på 100 – 150 kvm. Ibland behöver du inte använda högtryckstvätt det beror på hur angripet taket är och vilken typ av tak du har, ibland kan det räcka med en besprutning. Att rengöra tak kan handla om allt från att tvätta med högtryckstvätt till att borsta rent med kvast. Man måste skräddarsy tak efter tak då alla tak har olika former. Oftast tar det strax under 1 dag för endast mossbehandling.

Säkerhet vid taktvätt

Allt arbete på tak är förenat med fallrisk så det är viktig att du är förankrad. Har taket nockräcke så behövs bara sele och livlina. Om det inte finns något nockräcke på taket så använder man livlinekrokar till förankring på tak med en lutning på minst 6 grader.

Dessa ska sitta på max c/c 5000 mm och till mindre tak räcker det med ca 2–3 st. Vilken krok du behöver beror på vilket tak du har då det finns olika krokar för olika tak och lutningar. Prisbilden är ungefär mellan 70–320 kr/st beroende på modell.  Tänk på att vid montering av vissa modeller så behöver man lägga till en gummibricka, dessa kostar ca: 6 kr/st.

Livlina är till för att du som är på taket ska kunna förankra dig säkert, om olyckan är framme och du faller mot marken skall linan ta emot fallet och du blir hängandes i selen. Det finns två olika varianter av säkerhetslinor, fast lina och lina med glidlås. Fast lina får max vara 2 meter medan lina med glidlås inte har en max längd, här bestäms längden efter behov då linan låser sig direkt vid ett fall.

Sele är det som är närmast kroppen som du sedan fäster din livlina i. Sammansatta ”remmar” som sitter över ryggen och axlarna med fäste fram över bröstkorgen och sedan remmar runt benen.

Video lånad av BMI


Vad kostar det att tvätta ett betong / tegeltak?

En taktvätt för betong och tegeltak med högrtyck kostar från 8 900 kr efter ROT-avdrag. Man tvättar generellt inte tegeltak. Här vill man komma åt platinan i takteglet och går man i tankarna på att tvätta taket så måste man se över situationen. Tegeltak är mindre täta än vanliga betongpannor, så tvättar man med högtryckstvätt så kommer det onödigt koncentrerat med vatten in till underlagstaket.

Kan man tvätta takpannor?

Det går att tvätta takpannor. Notera att man måste undersöka takpannornas hållbarhet och eventuella livslängd innan utförande. Alla tak måste ses över innan man utför en tvätt för eventuella skador och takets status. Vissa material som tegelpannor är känsligare än betongpannor och klarar inte tvättar på samma sätt. Det är därför en rekommendation från oss att man tar ut en takarbetare för att göra en kontroll på takets status om man är osäker. Denna tillsyn behöver du oftast bara göra en gång, för när du vet takets status är det lättare att underhålla själv.   

Förutsatt att ditt tak klarar de flesta tvättar finns det lite olika alternativ på hur du ska hantera takpannan. De sätten som är smidigast och som det flesta kanske har i garaget hemma är med en vanlig högtryckstvätt eller med en borste. Ibland kan det till och med räcka att bara dra av taket med en vattenslang. Man klarar sig oftast bra med dessa metoder, men ibland kan påväxten vara lite mer envis och då behöver man gå in med ett bekämpningsmedel. Detta medel användas i förebyggande syfte också, även om det inte finns någon synlig påväxt används det för att förhindra att en påväxt startar.    

Bekämpningsmedlet blandas ut med vatten och fördelas över taket med hjälp av en tryckspruta. Både bekämpningsmedel och tryckpruta går att köpa på din vardagliga byggvaruhandel.

Vem utför taktvätt?

De som utför taktvättar är takarbetare, de är vana vid höga höjder, olustiga taklutningar och har högre kännedom om tak och riskfaktorer. Takarbetare har utrustningen och jobbar med säkerhetslinor och sele nästan dagligen och har rutiner för detta. Men du kan även göra det själv.

Du behöver inte ha någon utbildning för att genomföra en taktvätt själv, men det är viktigt att vara påläst innan detta projekt dras i gång då det finns risker.

Säkerheten är extremt viktig, speciellt under en tvätt då underlaget du står på blir blött och risken att halka blir större, det är en av anledningarna till att takarbetare alltid jobbar med sele och livlina. Ska du göra detta själv så är det något som bör införskaffas och användas.

Andra risker med okunskap är att vissa material är känsliga mot bekämpningsmedel och andra mot högtryckstvättar, detta gör att vid felbehandling så kan taket skadas. Känner du dig osäker på vilket tillvägagångssätt ditt tak kräver går det alltid att kontakta en takfirma för tips och råd. Ta först reda på vilket tak du har för att få rätt information.

Hur ofta ska man utföra taktvätt?

En taktvätt ska utföras var 3-5 år beroende på takets skick och när det tvättades senast. Då kan det räcka med att bara dra av taket med en vattenslang och borste eller högtryckstvätt ibland kan det även behövas bättras på med bekämpningsmedel i förebyggande syfte.

Hur gör man rent betongpannor?

För att göra rent betongpannor är det bästa och snabbaste tillvägagångsätt att använda högtryckstvätt och sedan applicera mossbekämpningsmedel. Detta medel går att köpa på din vanliga byggvaruhandel och det tar död på påväxten som till exempel alger och mossa. För att applicera och fördela detta över taket så använder man en så kallad tryckspruta. Även denna hittar du på din vardagliga byggvaruhandel.


När ska man tvätta taket?

Den bästa tiden att tvätta taket är mellan april–september, en regel är att det ska vara 15 grader varmt ute. Läs på anvisningarna för den valda produkten vilka förhållanden medlet klarar, då en del av dessa förlorar sin effekt vid till exempel regn.

Tänk också på säkerheten under arbetet på taket. Men info om detta finns under säkerhet vid taktvätt ovan.

Vad kostar rengöring av tegeltak?

Priset för taktvätt på tegeltak måste bedömmas individuellt. Tegeltaket är ett känsligare material mot tvätt och är inte lika täta som betongpannor, därför bör taket inspekteras innan man väljer tillvägagångssätt och därför finns det inget rättvist sätt att prissätta tegeltvätt utan platsbesök. Men det är oftast under en dags arbete.

Hur tvättar man ett plåttak?

Ett skonsamt och bra sätt att tvätta ett plåttak är genom den klassiska metoden: borste och diskmedel eller bekämpningsmedel. Plåttak är överlag väldigt slittåliga mot temperaturskiftningar, väder och vind men vid en rengöring ska man vara lite försiktig. En anledning är att plåt har en behandlad yta med tillexempel färg och finns det en skada på taket som en reva och man går på med högtryckstvätt så kan ytbehandlingen på plåten börja släppa och plåten kan skadas.

Det går absolut att använda högtryckstvätt men då behöver man ha rätt högtryck som tar bort all lös färg utan att skada plåten, med regel att försöka få plåtrena ytor för bästa resultat. Innan man eventuellt målar så förtvättar man plåten med alkalisk avfettning. Är du osäker så kan du alltid rådfråga en takfirma.


Hur tvättar man ett papptak?

När du tvättar papptak skall du använda en snällare borste och bekämpningsmedel anpassat för papptak. Papptak är känsligare mot bekämpningsmedel än till exempel takpannor så ska man använda sig av ett bekämpningsmedel som inte innehåller lösningsmedel, detta finns att hitta på din vardagliga byggvaruhandel. Du ska som sagt använda dig av en lite snällare borste för applicering och undvik högtryckstvätt. Högttryck på pappen kan orsaka att pappen släpper. 

För att fördela bekämpningsmedlet över taket använder man sig av en tryckspruta, även denna går att köpa på din vardagliga byggvaruhandel.  

Av byggeriet.nu

Möt vårt passionerade team av byggexperter – här för att guida dig mot byggdrömmen. Genom intervjuer och råd från branschproffs ger vi dig den kunskap du behöver. 🏗️👷‍♂️

Ett svar på ”Taktvätt – Guide, Priser och Tips – Allt du behöver veta”
  1. Utmärkt sida du har här.. Det är svårt att hitta högkvalitativt skrivande som ditt nuförtiden. Jag uppskattar verkligen personer som dig! Ta hand om dig!!

    översatt med googletranslate

Kommentarer är stängda.

Denna sida använder cookies. Läs mer om vad de används till i vår cookiepolicy.  Lär dig mer