Byta hängränna och stuprör är något som ofta görs i samband med en takrenovering men skulle dina hängrännor läcka eller vara skadade med rost så bör du byta ut dessa snarast möjligt. Hängrännorna har i uppgift att samla upp vattnet och leda det till stuprören som i sin tur är anslutna till ett dagvattensystem som leder bort vattnet, under en takrenovering är det ofta lika bra att byta ut hängrännorna och stuprören för att försäkra sig om att huset blir skyddat från skador. Vatten kan orsaka svåra skador på din fastighet om detta har möjligheten att ta sig in någonstans, hela och fungerande hängrännor och stuprör är ett måste för att vattnet skall bortforslas från tak och fasad rätt. 

Oscar Maklin, TAK 2.0, Stockholm

 
Hur ofta ska hängrännor bytas ut?  

Hängrännan ska bytas ut när den inte går att laga längre, vid underhåll av hängrännan kan de hålla mellan 25-40år, i de bästa fall 50 års livslängd. Ser hängrännan sneda ut eller har hål i sig bör man kontrollera om det går att lagas eller om de ska bytas ut. Är rännan rostig ska den bytas ut. Vanligtvis byts hängrännorna ut i samband med en takrenovering. Dina hängrännor åldras med ditt tak och det är praktiskt att byta ut allting samtidigt för att minska framkörningskostnader och samtidigt samla arbetet hos en entreprenör för lättare hantering.  

Om du inte vill byta hängrännorna vid takrenoveringen kan det vara bra att be takrenoverings-entreprenören besiktiga kvaliteten på dina hängrännor, om dem är hela och kan användas eller om de åtminstone kräver att man rengör dem. Med jämna mellanrum ska man rensa hängrännorna från löv, smuts och annat som kan täppa igen vattenframkomligheten ökar hängrännornas livslängd. Det är en hel del faktorer som påverkar hängrännornas generella livslängd – såsom om du har träd i närheten som kan fälla löv eller barr, om hängrännorna blir solblekta av solen och fel redskap vid monteringen kan orsaka rost (korrosion) och därmed korta ned livslängden men också öka underhållsfrekvensen. Det viktigaste är att hålla ögonen öppna och spana efter förändringar och eventuella stopp, hål eller rost i hängrännan.
 

Hur ofta ska jag rensa hängrännor?  

Hängrännor rensas vanligtvis en gång per år, men det är rekommenderat att ta sig tiden och rensa hängrännorna två gånger per år – en gång under våren och en gång under hösten – från smuts, barr, löv och annat som kan förhindra att dina hängrännor fungerar som de ska. Detta är särskilt viktigt inför vinterhalvåret för att förhindra frostsprängning.  
 

Vad är frostsprängning?  

Frostsprängning sker när vatten fryser, när vattnet fryser och blir till is, så expanderar isen och tar mer plats än vad vattnet gör – detta orsakar i sin tur vad som kallas frostsprängning. Du får samma effekt om du skulle lägga en glasflaska med vatten i frysen; flaskan kommer att spricka när det blir is för att volymen av H2O ökar.  

Om vintern har varit en varannandagsvinter, då det är omväxlande har frusit och tinat, så är risken för en frostsprängning större. En ränna som drabbats av detta kan självklart inte göra sitt jobb, och kommer att behöva bytas ut. 
 

Frostsprängning tak
När vädret växlar från minus grader till plusgrader i vinterdagarna växlar fukten på taket från flytande till frost, har man små hål eller felmonteringar i yttertaket riskerar man att utsätta taket för frostrsprängning.

Hur sätter jag upp en hängränna?  

Rännkrokarna bestämmer fallet på din hängränna och det är dessa krokar som du använder dig av för att sätta upp din hängränna. Det nya krokarna ska sättas upp högst 60 cm från varandra. De fälls in nederst på takstolarna eller nederst på takfoten eller takfotsbrädorna.  
Dina nya hängrännor ska sättas med ett fall på minst 2,5 mm per meter – men vi rekommenderar ett fall på 5 mm – och krokarna, som sitter ytterst, ska sättas 10 cm från gaveln på varje sida. Taksidans bredd avgör hur många stuprör du bör ha. Är måttet under 10 m är ett stuprör helt i sin ordning, är måttet över 10 meter (säg 12 m) kommer du att behöva ett stuprör vid varje gavel. 
Rännorna ska sättas så att de har ett svagt fall bort från huset, detta för att förhindra att vattnet faller mot fasaden om det skulle bli stopp i rännorna. 
 

Vad kostar det att byta hängränna och stuprör?  

Det kostar 8000 – 14 000 kr att byta hängränna och stuprör på ett normalstort tak. Priserna skiljer sig kraftigt åt och är beroende av valet av stuprör och hängränna du behöver.  

Det lättaste sättet att få fram den exakta kostnaden på att byta hängränna och stuprör är genom en takfirma och be om en offert.
 

Hur mäter jag stuprör för mitt tak? 

Du mäter stuprören för ditt tak genom att mäta taksidans bredd och höjd och multiplicerar dessa. Efter att du multiplicerat bredden och höjden får du fram måttet per enhet som du behöver känna till när du ska välja dimensioner på hängrännor och stuprör. Riktlinjerna är olika för olika tillverkare, men alla följer ändå den oskrivna regeln som lyder; ju större yta, desto större dimensioner på rännor och rör.  

Är du osäker hur exakt du ska gå tillväga kan du alltid kontakta en takfirma.  


När behövs stuprör?  

Stuprör behövs i grund och botten alltid. Stuprör, tillsammans med hängrännor, skyddar byggnaderna från värre skador och är en faktor som ökar livslängden på din fasad och tak.
 
Även om det är självklart att montera ett tak-avattningssystem på villor och lägenheter så bör det även finnas installerat på andra byggnader såsom lagerlokaler, kontorsfastigheter, garage eller cykelskjul.  
 

Stupröret ska leda vattnet bort från fasaden

När behövs hängrännor?  

Hängrännor behövs i grund och botten alltid på en fastighet. Tillsammans med stuprör så ser hängrännor till att din fastighet skyddas från skador som kan uppstå på grund av vattnet. Alla byggnader och fastigheter tjänar på att ha ett tak-avvattningssystem.


Måste jag ha hängränna?  

En fastighet måste inte ha hängränna, men fördelarna med det gör det dumt att inte ha. Även om hängränna och stuprör är standarden i Sverige, så är detta inte en självklarhet i andra delar av världen. Andra kulturer har andra byggnadskonstruktioner på sina hus, och utvandringar gör att olika kulturers sätta att bygga hus på blandas.  
 
En lösning, om du absolut inte vill ha hängränna och du har förutsättningarna för att kunna montera detta, är att montera en fotränna.  

Vilken färg kan jag ha på stuprör? 

Standardfärgerna på stuprör är svart, tegelrött, koppar, brun och vit. Du kan självklart specialbeställa färger, detta kommer naturligtvis kosta extra.  
 
Trots att färgen är upp till var och en så målas hängrännor och stuprör vanligtvis i en liknande färg till ytorna de gränsar till, såsom skorstenar, ventilationer, gavelbeslag osv, för att ge huset ett harmoniskt yttre. 
 
Färgen påverkar inte stuprörens funktion, utan är helt enkelt en smaksak och vad som är estetiskt tilltalande för dig.  


Kan jag måla mina stuprör?  

Du kan självklart måla dina stuprör. Var noga med underarbetet innan du målar. Ett noggrant underarbete kommer göra att ytorna håller sig i finare skick längre.  
 
1) Rengör  
Är ytan lätt smutsig kan du använda dig av Beckers Utomhustvätt, följ förpackningens rekommendationer. Använd en svamp, borste eller skumspruta för att lägga på rengöringsmedlet. Borsta nedifrån och upp. Låt verka i cirka 15 minuter och skölj sedan bort med rikligt med vatten.  
 
Är ytorna mycket smutsiga eller angripna av mögel bör du lägga på ett Alg- och Mögelmedel. Följ förpackningens anvisningar.  
 
2) Ta bort rosten  
Skrapa och slipa bort all rost. Var noggrann med detta genom att ta bort gammal rost minskar du risken för att det rostar igen. Slipa hårda och blanka färgytor matta. Är färgen i dåligt skick är det bäst att du tar bort den helt och hållet med färgborttagningsmedel.  
 
3) Grundmåla  
Se till att ytan är torr, ren och fri från damm. Välj en passande grundfärg för ytan du ska måla, vid osäkerhet fråga din färghandlare. Följ alltid instruktionerna på burken och tillhörande kompendium om sådant finns.
Att stryka på ett kraftigt lager med färg i kanter, veck och bockningar gör att färgen håller bättre.  
 

4) Måla  
Följ torktiderna på din valda grundfärg innan du målar med den täckfärg du valt. Måla alltid två lager och följ torktiderna och vad som rekommenderas på burken. När du målat klart tar du bort maskeringstejpen, vänta inte tills färgen torkat för då fastnar tejpen i färgen.  

Utomhusmålning fungerar bäst mellan 10 – 25 grader och måttlig luftfuktighet. Det bör helst inte ha regnet på en vecka när du börjar måla.  


Hur mycket ska hängrännor luta? 

Hängrännor ska ha en lutning på minst 2,5 mm, men vi rekommenderar en lutning på 5 mm per meter, mot stupröret. Det är viktigt att lutningen är tillräcklig för att inte vattnet ska bli stillastående i rännan.  
 

Hängrännan ska vinklas ut från taket och fasaden med minst 2,5mm i lutning. När snön på taket smälter kommer vattnet i hängrännan att tippas ut och bort från fasaden och inte utsätta fasaden för onödigt slitage.

Vilken storlek på hängränna? 

Du väljer dimensionen på hängränna och stuprör efter storleken på din takyta. I vissa fall påverkar takets lutning vilken ränna du bör välja. Är du osäker kontakta en takfirma.  
 
Den vanligaste kombinationen av dimensioner på hängränna och stuprör, i Sverige, är 125/90 mm, dvs 125 mm hängränna och 90 mm stuprör. Mindre byggnader har vanligtvis 100/75 och vid större byggnader, eller vid färre antal stuprör, används kombinationen 150 mm hängränna och 100 mm stuprör.  
 

Det vanligaste materialen på hängrännor och stuprör? 

Det allra vanligaste materialet på hängrännor och stuprör är stålplåt. Denna plåt är ofta varmförzinklad (en ytbehandling som skyddar mot korrosion) för att klara av vattnet som rinner i rören. Detta skydd är starkt, men trots detta så behöver rännor, såsom plåt, målas om och gås igenom regelbundet. När det rostar är dagen kommen och dina hängrännor och stuprör behöver bytas ut. 
 
Vissa tillverkare har, istället för ovanstående, satsat på en PVC-beläggning på plåten. Skyddet är otroligt starkt och rännorna blir näst intill underhållsfria.  
 
Aluminiumplåt är ett annat alternativ. Den är dock känslig mot kontakt med betong, och andra metaller, som kan få plåten att korrodera. En dyrare variant är kopparrör, de är både hållbara och vackra – men det är även här otroligt viktigt att använda sig av rätt spik och rätt rännkrokar så att du inte får en reaktion av kopparn på grund av materialet som den möter. 
 
Alla tillverkare använder sig inte av samma plåt när deras produkter tillverkas. Det är därför rekommenderat att inte köpa alltför billiga hängrännor och stuprör, utan att se till att du får kvalité på en produkt som ska tjäna ditt hus en längre tid framöver.  
 

Åt vilket håll vänder jag skarven på stupröret? 

Du vänder skarven utåt, i mitten på svepets låsbleck. Det är för att förhindra att vattnet rinner mot fasaden vid en möjlig frostsprängning.  

Blev inte din fråga besvarad? Skriv en kommentar nedan så besvarar vi den så fort vi kan!

Av byggeriet.nu

Möt vårt passionerade team av byggexperter – här för att guida dig mot byggdrömmen. Genom intervjuer och råd från branschproffs ger vi dig den kunskap du behöver. 🏗️👷‍♂️

Denna sida använder cookies. Läs mer om vad de används till i vår cookiepolicy.  Lär dig mer