Att hantera och förebygga stopp i avloppet är en viktig del av hushållets underhåll. Simon, en erfaren fastighetstekniker med nästan fyra års erfarenhet av att förvalta över 6000 lägenheter, delar med sig av sin kunskap om de vanligaste orsakerna till avloppsproblem och ger praktiska tips för att undvika dem. Med en så stor mängd lägenheter under sitt ansvar har Simon stött på nästan alla tänkbara problem relaterade till VVS och avlopp.

De Vanligaste Orsakerna till Stopp i avloppet

För mycket toalettpapper: En av de vanligaste orsakerna till stopp i avloppet är överanvändning av toalettpapper. Simon poängterar att även om det kan verka ofarligt, leder en överdriven mängd papper ofta till stopp, speciellt när det fastnar i böjar och svängar i rörsystemet.

Toaletttillsatser som faller ner: Produkter som WC-Duck, som hängs över kanten på toalettstolen, kan också bidra till problem. Dessa kan lossna och orsaka blockeringar djupt inne i rörsystemet, vilket kan vara svårt att åtgärda utan professionell hjälp.

Hår och hudavlagringar: I badrummet är hår och hudavlagringar vanliga bovar bakom långsamma avlopp och stopp i golvbrunnen. I köket är det istället fettavlagringar och stelnat matfett som står för de flesta problemen.

Förebyggande Åtgärder för stopp i badrummet

För att minimera risken för stopp och hålla avloppen flödande finns det flera enkla åtgärder du kan vidta:

  • Spola rätt: Om du använder mycket papper, prova att spola två gånger för att undvika blockeringar.
  • Byt ut WC-Duck: Överväg att byta ut hängande toalettrengöringsprodukter mot alternativ som Duck Fresh Discs som inte riskerar att falla ner i toaletten.
  • Rengör golvbrunnen regelbundet: Särskilt i hushåll med långt hår bör golvbrunnen rensas ofta för att förhindra ackumulering av hår och hudavlagringar. Inte bara bidrar detta till att förebygga stopp, men det kan också förhindra obehagliga lukter som ofta uppstår från blött, gammalt hår som samlas i avloppet.

Simon betonar vikten av regelbunden underhåll och en medvetenhet om vad som spolas ner i toaletten och avloppen. Genom att följa dessa enkla tips kan du undvika de vanligaste misstagen som leder till avloppsproblem och säkerställa att ditt hushålls avloppssystem fungerar smidigt.

stopp-avlopp-badrum-inte-langre
Förebygg stopp i avloppen i ditt badrum, så att du slipper dyra reparationskostnader.

Första Åtgärder vid Stopp: Experttips för Olika Typer av Avloppsproblem

När avloppet är stoppat är det viktigt att snabbt agera för att undvika ytterligare problem. Simon, med sin gedigna erfarenhet inom fastighetsteknik, delar med sig av sina bästa råd för att effektivt hantera de mest vanliga typerna av stopp i hemmets avlopp.

Stopp i Badrummet: En Snabbguide

Kolla Golvbrunnen Först: Ofta är det samlingar av hår och smuts som blockerar vattenavrinningen. Genom att enkelt rensa bort detta kan många stopp i badrummet avhjälpas.

Pappersstopp: Om du hittar papper eller andra föremål i golvbrunnen kan det vara ett tecken på att stoppet sitter djupare, ofta kopplat till toaletten. En avloppspump från din närmaste byggmarknad kan vara ett effektivt verktyg för att pressa igenom stoppet.

WC-Duck och Andra Föremål: Om stoppet orsakats av en WC-Duck eller liknande föremål som fastnat i böjen, kan det krävas mer arbete. Ett tips är att använda engångshandskar och försöka pilla bort föremålet direkt från toaletten. Misslyckas detta kan en avloppsrensare med en lång fjäder vara nästa steg.

guide-stopp-i-avlopp-badrum

Köksstopp: Så Tacklar Du Dem

Använd Vaskrensare: För stopp i köket rekommenderar Simon att använda dubbla vaskrensare om du har både vask och diskho. Målet är att skapa vakuum och arbeta med hårt, bestämt tryck snarare än snabba pumpningar. Använd varmt vatten.

Alternativa Metoder: För vissa typer av stopp kan en slang kopplad till vattenkranen, med ett munstycke som skickar vatten i olika riktningar, vara effektiv. Detta verktyg kan speciellt vara till hjälp för stopp orsakade av matfett och andra avlagringar. Kom ihåg att använda varmvatten och eventuellt ett extra avloppsrör för att undvika översvämning.

Läs mer om hur du förebygger stopp i avlopp i köket här, hos experterna Norlin Olsson.

Viktigt Att Tänka På

Var Försiktig med Kemikalier: Simon varnar för att använda starkt frätande medel som Mr. Muscle, som kan skada avloppsrören och utgöra en risk för personer som senare hanterar avloppet. Om medlet inte löser stoppet sitter du kvar med ett farligt ämne i dina rör.

Genom att följa dessa råd kan du på egen hand hantera många av de vanligaste avloppsproblemen. Kom ihåg att regelbundet underhålla dina avlopp och agera snabbt vid tecken på stopp för att hålla ditt hem fritt från avloppsrelaterade bekymmer.

När Det Är Dags att Ringa in Proffsen: Simons Råd

Även om många avloppsproblem kan hanteras på egen hand med rätt verktyg och tekniker, finns det tillfällen då en professionell insats är nödvändig. Simon delar med sig av sina insikter om när det är läge att överväga denna lösning och hur man kan undvika onödiga kostnader.

Professionell Intervention: När och Varför

Simon betonar att han vänder sig till professionell hjälp endast som en sista utväg, på grund av de höga kostnaderna som kan involvera. Priset för en professionell avloppsservice varierar stort, ofta mellan 3000 och 7000 kronor, beroende på tidpunkt för utryckning, med högre kostnader under jourtid. Därför rekommenderar han att först försöka med andra metoder som avloppspump, vaskrensare, eller spolslang. En fjäder eller en mekanisk avloppsrensare är ofta det sista steget innan det blir nödvändigt att kalla in professionell hjälp.

Långsiktiga Lösningar för Ett Rent Avlopp

Att upprätthålla rena avlopp är inte bara en fråga om att lösa akuta stopp – det handlar också om att förebygga dem. Simon råder att man bör hålla avloppen rena så gott det går, och regelbundet använda varmvatten för att spola igenom systemet och lösa upp eventuella ansamlingar. Dock, med vetskap om att detta både kan bli dyrt och är mindre bra för miljön, lyfter han fram fördelarna med att använda en spolslang för regelbundna underhållsspolar. En spolslang är inte bara en effektiv lösning på många typer av stopp utan kan även användas proaktivt för att hålla avloppen fria från ansamlingar.

Simons tillvägagångssätt till avloppsvård kombinerar praktiska, hands-on tekniker med en medvetenhet om både kostnad och miljöpåverkan. Genom att följa hans råd kan du effektivt hantera och förebygga avloppsproblem, samtidigt som du sparar pengar och tar hand om din omgivning.

Av byggeriet.nu

Möt vårt passionerade team av byggexperter – här för att guida dig mot byggdrömmen. Genom intervjuer och råd från branschproffs ger vi dig den kunskap du behöver. 🏗️👷‍♂️

Denna sida använder cookies. Läs mer om vad de används till i vår cookiepolicy.  Lär dig mer