I en exklusiv intervju med Niklas Olsson, snickare och projektledare vid Norlin Olsson AB, djupdyker vi i temat vatten- och fuktskador – ett alltför vanligt problem för både bostads- och kommersiella fastighetsägare. Med Niklas gedigna erfarenhet inom byggbranschen belyser vi orsakerna till dessa skador och utforskar effektiva metoder för att förbygga dem.

Hur Vatten- och Fuktskador uppstår

Niklas pekar på att läckage från hushållsinstallationer som diskmaskiner, kylskåp och radiatorer är bland de vanligaste orsakerna till vatten- och fuktskador. ”Det handlar ofta om åldersrelaterade slitage där många missar att utföra regelbunden kontroll och underhåll,” förklarar han. För att förebygga oväntade olyckor, rekommenderar Niklas att man regelbundet, exempelvis vid storstädning, drar fram apparater för att inspektera och städa bakom dem.

Betydelsen av Proaktiva Inspektioner

Att agera proaktivt genom regelbundna inspektioner av byggnader är enligt Niklas direkt avgörande för att undvika vatten- och fuktskador. Genom att identifiera och åtgärda riskfaktorer i tid, kan stora skador och därmed stora kostnader undvikas.

Förebyggande Åtgärder

För att minimera risken för skador, betonar Niklas vikten av att göra rutinkontroller av installationer och kopplingar till en vana. Han varnar för tecken som missfärgningar runt kopplingar eller under apparater som ofta tyder på vattenläckage. Ett konkret exempel på ett vanligt misstag är att inte göra rent kondensavrinningen i kylskåp, vilket kan leda till onödiga vattenläckage.

Byggfel och Underhållsbrister

Vidare diskuterar Niklas vikten av korrekt dränering och hur en väl genomtänkt dräneringslösning kan skydda fastigheten från vattenskador genom att effektivt leda bort vatten. Isolering och ventilation spelar också en kritisk roll för att undvika kondens och mögelpåväxt som kan uppstå vid dålig luftcirkulation och hög luftfuktighet.

Underhåll av VVS-System

Niklas framhäver betydelsen av att regelbundet övervaka och underhålla VVS-system, speciellt i större fastigheter där till exempel undercentraler kan bli kritiska punkter för läckage. Okunskap och besparingar på underhåll och tillsyn lyfts fram som de vanligaste misstagen bland fastighetsägare.

Framgång genom Förebyggande

Till sist delar Niklas med sig av framgångsrika exempel där proaktiva åtgärder som regelbunden tillsyn av installationer och undercentraler, liksom installation av brunnar och vattensäkring, har resulterat i betydande minskningar av vatten- och fuktskador för fastighetsägare.

Genom intervjun med Niklas Olsson får vi värdefulla insikter i hur vi kan förebygga och hantera vatten- och fuktskador, insikter som inte bara kan spara oss mycket pengar utan också bidra till en tryggare och mer hållbar byggmiljö.

Av byggeriet.nu

Möt vårt passionerade team av byggexperter – här för att guida dig mot byggdrömmen. Genom intervjuer och råd från branschproffs ger vi dig den kunskap du behöver. 🏗️👷‍♂️

Denna sida använder cookies. Läs mer om vad de används till i vår cookiepolicy.  Lär dig mer