Oavsett när en skada är framme kan det kännas stressande, jobbigt och tidskrävande. Speciellt när det kommer till vattenskador som är vår vanligaste skadeorsak, som också kan var lätt att missa. Men att bortse från allt domedagstänkande så finns det mycket bra hjälp och vägledning att får. I detta stycke kommer vi besvara dig frågor gällande fuktskadat golv, hur ett försäkringsärende går till, vad du kan göra själv för att förebygga och underhålla golvet och framför allt bra tips på entreprenörer du kan vända dig till när skadan är skedd.

Hur vet man om golvet är fuktskadat?

Fuktskador kan visa sig på olika sätt. Var uppmärksam på tecken som:

 • Missfärgning: Gulaktiga eller mörka fläckar på golvet.
 • Svullnad eller deformation: Golvet kan bukta eller ha upphöjda kanter.
 • Ovanliga ljud: Knarrande eller andra ljud när du går på golvet.
 • Golvsläpp: Om parkettstavar börjar släppa från golvet.
Mörka fläckar som visar på fuktskadad parkett från kylskåpet.

Hur lång tid tar det för parkett att torka?

En uppskattad torktid för vattenskadat parkettgolv är mellan 3 – 6 veckor. Torktiden varierar beroende på omfattande vattenskadan är och hur långt ner i konstruktionen skadan är, om det exempelvis har satt i betongplattan blir torktiden längre. Samma om det är en mindre ytan så går torktiden ner. När man ska avfukta ett utrymme så använder man sig utav en avfuktare. Denna maskin suger åt sig den fukten som befinner sig i rummet/golvet och samlat upp detta i en liten behållare. Ansvarig entreprenör är den som kommer och tömmer den behållaren regelbundet till avfuktaren har jobbat klart. Hur länge avfuktaren kommer behöva vara igång är väldigt individuellt beroende på storleken på utrymmet, vart skadan är och hur stor själva skadan är. I vilket fall som helst så kommer maskinen vara igång 24 timmar om dygnet tills fukten är borta.

Steg-för-Steg vid Fuktskador

Om du upptäcker en fuktskada, följ dessa steg:

 1. Stäng av vattenkällan: Om skadan är relaterad till en läcka.
 2. Torka upp vatten: Använd handdukar eller en våtsug för att få bort allt vatten.
 3. Kontakta en expert: För bedömning och reparation. Det är viktigt att agera snabbt för att undvika ytterligare skador.

Kan man rädda ett fuktskadat parkett golv?

Proffsen från Norlin Olsson svarar: ”Är det en mindre skada och den upptäcks i tid så kan du troligtvis rädda golvet. Är det en större skada eller påvisad fukt så byter man ut golvet. Även om du ser mörka skuggningar i skarvarna, mörka flammiga fläckar eller mindre resningar/svällningar, så betyder det inte nödvändigtvis att det är en skada, håll däremot koll på dessa områden, om fläckarna blir större, mörkare eller fler efter tid så kan det betyda att det är ett pågående läckage och då behöver du ta kontakt med en byggentreprenör.

Blir det mörka däremot mindre och och resningen sjunker så är det ett tydligt tecken på att det är en begränsad mängd vatten i parketten som lyckas torka ur av sig självt.”


Om golvet är ett trägolv, dvs att det är genuint trävirke rakt igenom så kan ytliga skadar tas bort med hjälp av slipning och inoljning av virket. Viktigt innan denna processen börjar är att säkerställa att det är ett massivt trägolv, då parkett och laminat inte klarar av denna typ av behandling för det endast har ett tunt lager av trä. När det kommer till vilken typ av slippapper och efterbehandling i form av olja , bets eller liknande kan du få bra hjälp på din vardagliga byggvaruhandel.

Vilken försäkring täcker fuktskada?

Din hem och villa försäkring är det som har täckning som krävs för vatten och fukt skador som orsakats av läckage. För att få ta del va ersättningen så finns det en del riktlinjer som ska ha följts, som exempelvis i våtrum så är inte skadan ersättningsbar om våtrummet inte är byggt enligt branschens regler. Finns även parametrar som säger att skadan ska ha anmälts i rätt tid. Med det menas att upptäcker du en skada sak den anmälas så snar som möjligt så inte det blir vidare skador som eventuellt hade kunnat förhindras om det anmälts. I vissa fall kan då detta försvåra ersättningen av skadan.

Processen att anmäla en skada till försäkringsbolaget kanske inte är något som man gör på en regelbunden basis, därför kan det vara knepigt att veta hur man ska agera vid skador och vem du ska ring. Här har du en enkel 7 stegs lista att följa vid upptäckt skada i hemmet.

 1. Upptäckt läckage.
  När du upptäcker en skada i hemmet så gör ditt bästa att få stopp få läckan, exempelvis att stänga av ballofixen om det är i ett badrum/kök och torka upp vatten. Det är även bra att undvika att använda badrummet om det är där skadan är lokaliserad för att förhindra en eventuell spridning av skadan.
 2. Anmäl till ditt försäkringsbolag.
  Ring dit försäkringsbolag och anmäl skadan. Detta är bra att göra ganska tät inpå upptäckten av skadan, för om skadan skulle spridas så finns det registrerat att du anmält skadan i tid. När skadan är anmäld kommer du att få ett ärendenummer som du kommer ha med dig under hela processen.
 3. Besiktning.
  En entreprenör kommer ut till plasten för att göra en besiktning av skadan. Här fastställs skadans omfattning och skadeorsaken orsak. Entreprenören kommer sammanställa detta i en besiktningsrapport och en kalkyl på åtgärd som hen sedan kommer skicka vidare till försäkringsbolaget för granskning.
 4. Beslut om ärendet.
  När försäkringsbolaget har fått in alla uppgifter av entreprenören och granskat all information så fattas beslutet om skadan är ersättningsbar eller inte.
 5. Start av arbetet.
  Efter godkännande av försäkringsbolaget är ärendet klart för start. Det är försäkringstagaren själv som bestämmer vilken entreprenör som ska utföra arbetet. Gå på magkänslan och välj det företag och en entreprenör som du känner dig trygg med.
 6. Tilläggsarbeten
  När en återställning på en skada görs så utförs det i enlighet med tidigare utförande, det vill säga att material och färg valen kommer vara det samma som hur utrymmet såg ut innan skadan, eller till likvärdigt standard utseende. Om du har en skada i ditt badrum så kanske du vill passa på att byte ut kaklet, vilket du absolut kan göra. Var bara medveten om att dom ökade kostnaderna för eventuella materialbyten blir på din egen bekostnad.
 7. Avslut.
  Efter utfört och färdigställt arbete så kommer entreprenören att göra en slut syn med dig som försäkringstagare. Där går man igenom arbetet och kontrollerar att allt är i sin ordning och godkänt rent utförligt. Sedan lämnas utkvitterad nyckel tillbaka och arbetsplatsen städas av med bortforsling av deponi.

Snickare Norlin Olsson

Byggbranschen är en stor maskin men otroligt många förtaga och entreprenörer att välja mellan, detta gör att valet av entreprenör kan kännas i princip omöjligt om man inte vet vad kan ska titta efter. Som vi nämnde tidigare så är det viktigt att välja en aktör du känner förtroende för. Men för att lämna dig med ett tips på en bra firma så tycker vi du ska kolla in Norlin Olsson AB. När det kommer till försäkringsärenden så vet dom verkligen vad dom sysslar med.


Proffs på fuktskador


Är fuktskador farligt?

En fuktskada rent konstruktionsmässigt behöver inte blir farligt då det går att återställa, ett stort plus är så klart om skadan upptäcks i tid. Om vi till en början endast kollar på detta ur ett bygg perspektiv så är det farliga med sådana skador omfattningen. Vatten kan åverka stora skador på väldigt kort tid utan att du ens är medveten om att det är ett pågående läckage. Fuktskadade utrymmet kan med tiden medföra ytterligare risker som mögel på växt. Detta kräver

Pratar vi ur ett hälsoperspektiv så kan fuktskada fastigheter vara farligt. Att vistas i sådana miljöer kan vara skadligt för hälsan och medföra konsekvenser som luftvägsinfektion, klåda, hudrodnad, utslag, huvudvärk, illamående och yrsel. Personer som har eksem och astma kan få förvärrade symtom. Riskerna för dessa biverkningar är större i miljöer där fukt och mögel har påvisats. Det här betyder inte att du kommer bli sjuk av att endast vistas i ett skadat utrymme, men om du under en längre tid exempelvis sover i ett rum med sådana skador ökar risken för hälsopåverkningar. Denna tid kan vara allt i från dagar till månader beroende på hur personen i fråga reagerat på miljön i rummet. Vill du läsa mer om just hälsan kopplat till fuktskador så finner du detta antingen på folkhälsomyndighetens hemsida, eller på boverkets hemsida under rubriken Hälsa – Fukt – Mögel.

Hur mycket fukt är ok i golv?

Ett vanligt trägolv trivs som bäst när den relativa luftfuktigheten (RF) ligger runt 30 – 60%. Så vad menas egentligen med det? Jo, den relativa luftfuktigheten är ett verktyg för att mäta det som namnet i sig säger, fuktens halt i luften. Ju högra procenten ligger på desto mer fukt är det i luften. När fuktigheten ligger över 100% blir det ett överskott av fukten som släpps ifrån i form av dimma, regn eller snö.

Hur fixar man vattenskada i parkett?

Har golvet en påvisad fuktskada så är den enda lösningen att riva ut det skadade golvet. Omfattningen av skadan och den kommande återställningen avgörs när det skadade golvet har rivits ut och en fuktmätning/översyn kan genomföras. Har fukten tagit sig ner i underlaget som stomme eller platta så blir återställningen lite mer omfattande som torktider. Skadan behöver nödvändigtvis inte ha blivit så illa utan i vissa fall räcker det med att byta ut den skadade parketten och foamen (materialet som ligget under parketten) som ger en mycket snabbare återställnings process. För att få en bättre bild på hur en återställning i ett fuktskade ärende går till så kan du läsa vår 7 stegs lista under rubriken Vilken försäkring täcker fuktskada?

Vad kostar det att laga en fuktskada?

Ett rum på 15m2 med betong konstruktion som har 3-stavig ekparkett kostar uppskattningsvis mellan 20.000 – 35.000 kr att riva och återställa. Det finns lite olika typer av underlag som kan få kostnaderna att stiga som exempelvis som en sand konstruktion. Sand är ett material som är mycket svårare och mer tidskrävande att torka, därav behöver sanden oftast bytas ut som är mer kostsamt. När fuktteknikern har godkänt utrymmet som torrt efter torkning eller byte av sand kan återställningen påbörja. Det som kan göra att priset stiger i denna post är i fall du som kund väljer att lägga in ett nytt golv som frångår den standard som låg tidigare. Men det har inget med summan för återställningen av ärendet att göra, utan om valet görs att uppgradera golvet av dig som kund blir en tilläggskostnad.

Hur länge håller ett parkettgolv?

Snitt livslängden för ett välskött parkett golv är ca: 50år. Hållbarheten på golven varierar så klar beroende på golv typ och kvaliteten. Har du ett rent trägolv så du exempelvis underhålla golvet med slipning och inoljning med jämna mellanrum för att maximera livslängden. När golvet ska slipas så finns det en rad olika papper och maskiner att välja mellan som är anpassade för önskade resultat och träslag, samma ramar gäller vid ytbehandling som bets och olika oljor. Om du inte vet vad du kan använda dig utan är vår rekommendation att kontakta din vardagliga byggvaruhandel eller din golv leverantör för råd ring vilket tillvägagångssätt som passar ditt golv bäst. Viktigt att tänka på är att slipning endast är genomförbart på trärena golv, så steg ett ä att ta reda på vilket slags golv du har. Idag så tillverkas bland annat laminat och parkett golv för att va så lika rena trägolv som möjligt, så för ett otränad öga kan det vara jätte svårt att se vilket golv som ligger utan att riva upp det. Om du på egen hand inte lyckas få fram vilket typ av golv du har så kan du alltid kontakta en snickare som kan ta sig en titt på golvet för att se vad som ligger.

Summéring & Förebyggande åtgärder

Fuktskador på golv kan vara stressande, men det är viktigt att agera snabbt. Indikationer på fuktskador inkluderar missfärgning och svullnad. En snickare kan hjälpa till att bedöma skadan. Torktiden för vattenskadat parkettgolv varierar mellan 3-6 veckor. Mindre skador kan slipas och inoljas, medan större skador kan kräva utbyte. Hem- och villaförsäkringar täcker ofta fuktskador, men det är viktigt att anmäla skadan i tid. Norlin Olsson AB är en erfaren entreprenör att vända sig till. Fuktskador kan leda till konstruktions- och hälsorisker, så snabb åtgärd är viktigt.

Förebyggande är nyckeln till att undvika fuktskador. Här är några tips:

 • Regelbunden kontroll: Inspektera vattenledningar och områden runt diskmaskiner, tvättmaskiner och under diskho. Kontrollera så avrinningen på kylskåpet ej är igensatt.
 • Använd avfuktare: Speciellt i fuktiga klimat eller under regniga säsonger.
 • Var försiktig med vätskor: Torka upp spill omedelbart och undvik att lämna stående vatten på golvet.
 • Droppskydd: Installera droppskydd under kyl, frys och diskmaskin i köket.
 • Vattensäkring Diskbänksskåp: Vattensäkra diskbänksskåpet.
 • Installera vattenavstängning: Installera ballofixer till kranar, diskmaskiner och tvättmaskiner. Det gör att man enkelt kan stänga av vattnet till vissa delar i hemmet.

Av byggeriet.nu

Möt vårt passionerade team av byggexperter – här för att guida dig mot byggdrömmen. Genom intervjuer och råd från branschproffs ger vi dig den kunskap du behöver. 🏗️👷‍♂️

Denna sida använder cookies. Läs mer om vad de används till i vår cookiepolicy.  Lär dig mer