Att identifiera och åtgärda fuktskador är en kritisk del av underhållet för både bostäder och kommersiella fastigheter. Jimmy, en erfaren snickare och projektledare på Norlin Olsson AB, delar med sig av sin expertis kring fuktmätningens viktiga roll i detta sammanhang.

Vikten av fuktmätning

”Fuktmätning är avgörande för att säkerställa omfattningen av skador och för att försäkra att man inte bygger in fukt i konstruktionen efter att en vattenskada har rivits,” förklarar Jimmy. Detta verktyg är oumbärligt inte bara för att identifiera existerande problem utan också för att förhindra framtida komplikationer genom att garantera torra underlag och stommar innan återuppbyggnad.

Metoder för fuktmätning

Jimmy beskriver olika metoder anpassade för olika material: ”För trä och gips rekommenderas en fuktmätare med stickfunktion. För material som klinker, kakel eller betong, där man vill undvika att göra hål, används fuktindikerare som mäter densiteten i materialet.” För betong som misstänks för kapillärsugande markfukt är metoden mer invasiv: ”Man borrar hål för att låta fukten redistribuera innan mätning, vilket ger mycket exakta resultat.”

Norlin Olsson AB

Proffshjälp vid vattenskada

Kritiska mätzoner

De vanligaste platserna för fuktskador är enligt Jimmy ”områden med draget vatten eller avlopp, men även källare och vindar som kan påverkas av utifrån kommande vatten.” Dessa zoner är prioriterade för fuktmätning i syfte att snabbt identifiera och åtgärda potentiella problem.

Tolkning av mätresultat

Fuktmätningar kan ge ovärderlig information om dolda skador. ”Fuktmätningen hjälper till att fastställa skadans omfattning och indikerar hur mycket som måste rivas,” säger Jimmy. Det är ett avgörande verktyg för att riktigt bedöma allvaret i skadan och planera de nödvändiga reparationsarbetena.

Avancerad teknik

Jimmy framhåller också värdet av avancerad teknik som termografi och resistivitet för att identifiera fuktskador som inte är synliga för blotta ögat. ”Dessa tekniker kan begränsa och effektivisera sökandet efter skadeorsaker, vilket sparar både tid och resurser,” förklarar han.

Förebyggande av skador

Genom tidig upptäckt med fuktmätning kan mindre problem hanteras innan de eskalerar till större skador. ”Ofta kan vi genom fuktmätning konstatera en skada innan den blir uppenbar, vilket möjliggör snabba åtgärder,” betonar Jimmy.

Vanliga misstag och hur man undviker dem

Jimmy påpekar att missförstånd ofta uppstår när man inte förstår hur fuktmätaren fungerar. ”Det är viktigt att utföra kontrollmätningar för att skapa en referenspunkt som man kan jämföra andra mätvärden med,” råder han. Detta hjälper till att undvika felaktig tolkning av data som kan uppstå vid mätning av material med hög densitet eller när utslag påverkas av andra element som vattenledningar, eller tillexempel golvvärme.

Praktiska exempel och fördelar

Jimmy delar ett exempel där fuktmätning varit avgörande: ”Vi har kunnat rädda angränsande utrymmen till en vattenskada genom att noggrant torka ut områden som visat lägre fuktnivåer enligt mätningar, vilket undvikit onödig rivning.”

Denna intervju med Jimmy belyser hur viktig fuktmätning är för att effektivt hantera vatten- och fuktskador, och illustrerar teknikens roll i att spara tid och pengar för fastighetsägare. Genom att förstå och tillämpa dessa principer kan man förebygga omfattande skador och säkerställa fastighetens hälsa över tid.

Av byggeriet.nu

Möt vårt passionerade team av byggexperter – här för att guida dig mot byggdrömmen. Genom intervjuer och råd från branschproffs ger vi dig den kunskap du behöver. 🏗️👷‍♂️

Denna sida använder cookies. Läs mer om vad de används till i vår cookiepolicy.  Lär dig mer