I vår senaste artikelserie vänder vi oss till expertisen hos snickaren och projektledaren Niklas Olsson från Norlin Olsson AB. Vårt fokus ligger på den kritiska betydelsen av regelbunden underhållskontroll för att förebygga vatten- och fuktskador i bostäder och kommersiella fastigheter. Niklas delar generöst med sig av sin kunskap och erfarenhet för att ge våra läsare insikter om hur man effektivt skyddar sina fastigheter mot de skadliga effekterna av vattenintrång.

Varför Är Regelbunden Underhållskontroll Viktig?

Niklas börjar med att understryka hur kritiskt det är med regelbundna kontroller: ”Genom att utföra dessa kan du upptäcka potentiella risker tidigt och åtgärda dem innan skada uppstår.” Han förklarar att detta inte bara är en metod för att bevara fastighetens tillstånd utan också en kostnadseffektiv strategi för långsiktigt underhåll.

Kritiska Kontrollområden

Vid frågan om vilka områden som är särskilt viktiga att inkludera i underhållskontroller, pekar Niklas på vatteninstallationer, undercentraler, brunnar, vattenlås och stuprör. Han betonar, ”Allt som har att göra med vatten, avlopp och vattenavrinning bör granskas noga.”

Identifiering och Utvärdering av Risker

För att upptäcka tidiga tecken på vattenskador, föreslår Niklas att vara uppmärksam på avvikande lukt eller visuella förändringar i material, såsom svällning i trä eller missfärgning i puts. Vid sådana tecken bör en noggrannare kontroll genomföras för att identifiera orsaken.

Underhållskontrollens Fördelar

Niklas förklarar hur regelbunden underhållskontroll inte bara hjälper till att upptäcka läckage från rör, brunnar och dylikt utan fasader och yttertak som påverkas av väder och vind och huruvida dessa är i gott skick. Han påpekar, ”Du upptäcker potentiella problem innan de orsakar mer omfattande skador.”

Vanliga Tecken på Vatten- och Fuktskador

De vanligaste indikatorerna inkluderar mindre missfärgningar, svällningar och avvikande lukter. Niklas betonar vikten av att vara uppmärksam, särskilt om man varit borta från fastigheten ett tag.

Rekommenderad Frekvens för Underhållskontroller

För kommersiella fastigheter rekommenderar Niklas minst två till tre kontroller per år, medan privatpersoner bör överväga att göra det en del av deras rutin vid varje större städning, förslagsvis var tredje månad.

Åtgärder vid Upptäckt av Potentiella Skador

Om risker upptäcks, råder Niklas att snabbt byta ut dessa delar eller inkludera dem i en underhållsplan för framtida åtgärder. Detta bidrar till att hålla kostnaderna nere och förebygger större skador.

Fördelarna med Professionell Hjälp

Att anlita professionella entreprenörer eller inspektörer för underhållskontroller kan ge tillgång till proaktiva lösningar och expertbedömningar som kan missas av den ovane. Detta hjälper fastighetsägare att göra välgrundade prioriteringar.

Ett Framgångsrikt Exempel

Avslutningsvis delar Niklas en framgångssaga där regelbunden underhållskontroll för en förening upptäckte och åtgärdade risker, vilket resulterade i förlängd livslängd för fasadpaneler och förhindrade invändiga vattenskador, vilket sparade betydande kostnader och besvär för fastighetsägaren.

Genom denna intervju med Niklas Olsson får vi en djupgående förståelse för vikten av regelbunden underhållskontroll. Det är tydligt att proaktivitet inte bara är nyckeln till att bevara fastighetsvärdet utan också till att undvika oväntade kostnader och skador.

Av byggeriet.nu

Möt vårt passionerade team av byggexperter – här för att guida dig mot byggdrömmen. Genom intervjuer och råd från branschproffs ger vi dig den kunskap du behöver. 🏗️👷‍♂️

Denna sida använder cookies. Läs mer om vad de används till i vår cookiepolicy.  Lär dig mer