När ditt tak har några år på nacken är det alltid bra att börja hålla ett extra öga på hur taket mår. Just takrenoveringar är något som alla tak behöver genomgå i form av service åtgärder som innebär allt ifrån takläckage, trasiga pannor och plåtar, byte av ventilationer, avvattning men även helomläggningar. Detta är något som så klar kan vara väldigt svårt att ens börja försåt vad som är den bästa lösningen. Här kommer vi att hjälpa dig med några av det vanligaste frågorna kring just takomläggning.

Vad kostar det att lägga om tegeltak?

Att lägga om ett tak på 150 m2 kostar 286.513 kr ex moms med nya betong pannor Jönåker – Elegant som är standard pannor. För att tak på samma yta fast med byte av lertegel så kostar det 317.928 kr ex moms. Det som är viktigt att tänka på när man tar in offerter är att kolla vad som igår i priset. I ovannämnda exempel är det inräknat byte av vindskivor, läkt, underlagspapp, ny avvattning, fotplåt samt ställning och deponi. Tar man in olika offerter för att jämföra priser är det inte slutpriset som du primärt bör grunda ditt beslut på, utan lägg fokus på vad du faktiskt får för pengarna. När det handlar om takomläggningar och andra större hemrenoveringar är det fullt försåtligt att man dras åt den billigare offerten då det handlar om ganska mycket pengar. Men är det så att jobbet inte är korrekt utfört ifall man har sparat in på vissa detaljera eller kvalliter för att komma ner i pris kan problem uppstå längre fram, som exempelvis takläckage.

”Det har blivit allt vanligare att vi får in skador som uppstått på grund av felmontering av tak och takdetaljer. Problemen kanske inte framkommer förens efter några år där garantin i vissa fall har löpt ut och skadan inte täcks av försäkringen”Säger Signe, säljare på TAK2.0

Vad ingår i ett takbyte?

Det som ingår i ett takbyte är allt som krävs enligt bygg AMA för ett godkänt tak. Vilket innebär ny läkt, underlagspapp, pannor, avvattning, fotplåt och övriga plåtdetaljer men även ställning för en säker arbetsplats. Detta är individuellt från tak till tak vad som behöver bytas ut, men ska man ändå ta sig an projektet att lägga om taket kan det vara värt att byta ut pappen och hängrännorna då dessa poster inte blir en som stor tilläggskostnad i det stora hela, till skillnad ifrån om detta skulle behöva bytas ut i ett senare skede.

Vad krävs för att bli takläggare?

Det som krävs för att bli takläggare är en bra grundutbildning som man kan få genom exempelvis bygg programmet på gymnasiet alternativt via Komvux som också erbjuder dessa utbildningar. Det finns ingen speciell certifiering just för takläggare som visar behörighet, däremot är det ånga företag som vänder sig till olika organisationer som certifierar visa bitar av takläggare yrket.

Taksäkerhet – Taksäkerhetskommittén även kallad TSK som jobbar med att ta fram branschregler inom just taksäkerhet. Denna organisation utdelar certifikat inom detta område i med det ås kan du vara säker på att en takläggare med en sådan certifiering har mycket goda kunskaper.

Heta arbeten – Den här certifiering är det krav på när takläggaren ska hantera öppenlåga eller andra instrument där det kan uppstå gnistor. Vid montering av tätskikt är det väldigt vanligt att man bränner skarvarna med öppen låga, och då behöver även den står vakt vara certifierad. Inom plåtslageri yrket är det också mycket fördelaktigt att ha vara utrustad med denna certifiering.

Skotta säkert – Bransch och arbetsgivarförbundet Plåt och ventföretagen som representerar bland annat plåtslagarna har tagit fram certifieringen skotta säkert. Syftet med detta certifikat är att att takläggarna ska ha goda kunskaper kring säkring på tak och undvika skador på fastigheten, men även hur arbetsprocessen ska hanteras för att undvika person skador.

Vad kostar det att lägga om 100 kvm tak?

Att lägga om ett tak på 100 kvm av dom vanligaste materialvalen kostar:
Betongpannor – 199.181kr ex moms.
Lertegel – 220.643kr ex moms.
Papptak – 96.183kr ex moms.
Bandtäckt/dubbelfalsad plåt – 278.689kr ex moms.

Vad kostar ett takbyte per kvm?

Ett takbyte kostar mellan 1.910 – 2.119 kr/m2 beroende på om du väljer betongpannor eller lertegel. Idag är betongpannor det som används mest när det kommer till panntak, delvis för att dom är billigare en lertegel. Vid rätt underhåll kan båda dessa alternativen hålla väldigt länge, men där har lerteglet längre livslängd.
Med byte av ytskiktstak ligger kostnaden mellan 78 – 92 kr/m2 beroende på hur mycket av taket som behöver rivas och bytas ut.

Har ditt tak behov service eller helomläggning – men du vet inte vad eller hur du ska gå vidare?

pROFFESSIONELL TAKRENOVERING OCH RÅDGIVNING I STOCKHOLM

Vad kostar det att byta ut ett villatak?

Att byta ut ett villa tak på 183 m2 kostar 335.702 kr ex moms. Detta exempel är baserat på ett tak dom består av 4 evakueringar, en skorsten, ett takfönster och en takkupa. Ju mer detaljer som finns på taket i form av av evakueringar ju mer går priset upp. Detta beror på delvis på att arbetstiden blir länge då dessa moment tar längre tid, men även att det krävs plåtslagare. Runt genomföringar ska alltid nederdelen kläs in i plåt, som kallas för neder/underbeslag som kan vara kostsamt både i material och arbetskostnad.

Att byta sitt tak är en investering i fastigheten som kan kosta väldigt mycket pengar och som ska hålla i många år. I och med detta är är det fullt förståeligt att man börjar fråga sig vad man egentligen behöver ha vid en omläggning när ekonomin ska falla på plats, vilka saker man kan tumma på och inte.

Här kan du följa en enkel 7 stegs lista med det du bör tänka på inför och en takomläggning:
1. Vänta inte för länge
När du går i tankarna om att byta ditt tak är det inte konstigt att vilja mjölka ur så många år som möjligt av taket innan bytet sker, vilket det inte är något fel med, men då behöver taket ses över regelbundet. Varför? Jo, när taket sjunger på sista versen så finns det risker att vidare skador sker i och med att taket är gammalt, som läckage. Det kan exempelvis vara att takpannorna har börjat gå sönder och pappen under är dålig ,så när regnet kommer kryper sig vatten ner och skadar råsponten. Drar man då ut på en omläggning för länge kan dessa skador bli större och och därmed blir omläggningskostnaden större för mer material behöver bytas ut.

2. Gör rätt material val.
Vanligtvis när en omläggning sker så brukar man utgå från det utseende som taket har och göra en förnyelse av det som ligger idag. Man behöver naturligtvis inte göra en förnyelse av samma utseenden, men det man bör ha i åtanke om man exempelvis vill byta färg på sitt tak är att du kan behöva ansöka om det hos dig kommun.

Har du däremot ett äldre tak så kan det vara så att det inte går att göra en förnyelse av samma utseende pga. bransch regler. Ett exempel på detta är lertegel som är väldigt vanligt på äldre hus, detta material behöver ha en minimi lutning på 24 grader vilket inte alla äldre tak har. I ett sådant fall går inte en förnyelse att göra utan då rekommenderas betongtegel i en liknande kulör. Det finns många olika regler kring material och därför är det alltid bra att fråga en takläggare om tips om du känner dig osäker på vilket material som passar sig bäst för just ditt tak, och självklart ska du välja det du tycker är snyggt också.

3. Taket som inte syns
Som vi nämnde tidigare så är ett takbyte en investering av din fastighet, och något som bör göras när tiden är inne. I och med att det är ett kostsamt projekt är det fullt försåtligt att du kanske vill skal av det moment som du inte tycker behövs. En viktig del som kanske är lite ”tråkig” att lägga pengar på med väldigt viktig är under taket som vi brukar kalla taket som inte syns”. Det är alltså det underliggande materialet som läkt, underlagspapp och råspont. Råspont är det material som ligger längt ner på taket och detta behöver man inte byta vid en omläggning om det inte har tagit skada, men däremot bör du byta läkt och underlagspapp. Skulle det vara så att dessa inte byta och det sker en ska inom några år kan det bli väldigt kostsamt att behöver göra om delar av taket igen, förhållandevis till ett sådant byte är det en billig försäkring att byta dessa när taket ändå ska läggas om.

4. Detaljer
På ett tak finns det alltid någon typ av genomföring, dvs en utgång i taket där exempelvis avluftning, ventilation eller skorsten går igenom. Dessa genomföringar är något som huset behöver och är inte direkt något som du kan plocka bort, om det är i bruk det vill säga. Samma med avvattning i form av stuprör, hängrännor eller takbrunnar. Alla dom här detaljerna är nödvändiga för ett hälsosamt hus och tak.

5. Val av rätt entreprenör
Detta är inte helt lätt, men en bra regel är att alltid ta in minst tre olika offerter från olika företag, då får man lättare en bra uppfattning om priset. När du kollar igenom offerterna är det viktigaste att kolla vad som ingår i priset och inte det faktiska priset. Detta är för att i vissa fall kan företag hantera materialet som löpande kostnad, vilket innebär att den kostnaden inte framkommer i den offerten du har fått utan kostanden kommer att faktureras allt eftersom att den införskaffas. Detta gör att priset som är skrivet i offerten blir missvisande. En annan detalj som du bör kolla på är hur ÄTOR hanteras, alltså det kostnader som kan tillkomma som takläggaren inte kan förutse och hur dom kostnaderna hanteras. Sen är alltid ett bra tips att gå på rekommendationer av andra som använt dessa företag.

6. Garantier
Ett tak ska klara av att hålla tätt i många år och majoriteten av alla takfirmor lämnar garantier på omläggningar samt att det finna garantier på materialet. information ska framkomma i offerten, gör den inte det är detta något du kan be att få tillagt.

7. Underhåll
För att maximera livslängden är underhåller viktigt, i form av tvätt och besprutning. Be din valda entreprenör om en underhålls plan och tips om det du kan göra själv.

Hur räknar man ut takytan?

Du räknar ut din takyta genom att gångra långsidan med kortsidan på den ena taksidan sedan gånger två. Se exempel nedan.
I detta exempel blir formeln så här: 8 x 3,5 = 28 x 2 = 56. Takets totala kvadratmeter yta är 56m2.


Hur mycket kostar en takläggare i timmen?

En takläggare kostar i snitt mellan 490 – 550 kr/h. Detta är ganska individuellt beroende på vilket företag du anlitar men även vilken typ av jobb som utförs. För en takomläggning brukar timdebitering vara lite längre jämfört med minder service jobb. Sen kan däremot editering vara högre om det ät mer riskfyllda miljöer där jobbet ska utföras, som exempelvis hyreshus eller snöskottning där det finns hög risk för halka.

Hur mycket tjänar en takmontör?

En takmontör tjänar i snitt 110 – 200 i timmen beroende på erfarenhet och år i branschen. 110 kr/h är en vanlig lärlingslön och mer en månadslön på ca. 17.600 brutto. En mer erfaren takmontör tjänar vanligtvis mellan 32.000 – 35.200 kr brutto. Även dessa summor är väldigt varierande beroende på bolag, med dessa exempel är en vanlig takmontörs lön.

Av byggeriet.nu

Möt vårt passionerade team av byggexperter – här för att guida dig mot byggdrömmen. Genom intervjuer och råd från branschproffs ger vi dig den kunskap du behöver. 🏗️👷‍♂️

Denna sida använder cookies. Läs mer om vad de används till i vår cookiepolicy.  Lär dig mer